Home / Om Ecophon / Indeklima

Indeklima

Indoor air quality symbol

Indeklimaet har stor betydning for menneskers sundhed, da vi tilbringer op mod 90% af vores tid indendørs. Her kan du læse, hvad Ecophon gør for at reducere udledning i indeklimaet.

 
 
Den indendørs luftkvalitet er en vigtig del af, hvordan vi har det, når vi opholder os indendøre. Vi indånder en blanding af "normal luft" og forurenende stoffer (forbindelser) fra forskellige typer af forureningskilder. Indendørs luftforurenende stoffer kan genereres på forskellige måder, såsom rygning, luftfriskere, rengøringsmidler og parfume. En anden kilde kan være bygge- og boligtekstilmaterialer.

For at opnå et godt indeklima skal man generelt:

  • vælge lavtudledende materialer for at reducere uønsket emission
  • vælkge materialer med lavt kemisk indhold
  • lufte ud hyppigt og/eller have tilpasset ventilation
  • undgå dannelse af støv og støvsamlende overflader og materialer

Ecophon arbejder kontinuerligt på at udvikle produkter for at reducere udledning i indeklimaet. Som led i denne udvikling tester Ecophon produkter efter forskellige indendørsstandarder. Nogle standarder fokuserer på kemisk udledning, såsom VOC (flygtige organiske forbindelser) og formaldehyd. Andre fokuserer på partikelfrigivelse og biologisk vækst.

Test standard for VOC og formaldehyd

De mest relevante standarder for test af VOC og formaldehyd fra byggeprodukter i Europa er ISO 16000 familien og EN 717-1.

ISO 16000-9:2006 specificerer en generel laboratorietestmetode for bestemmelse af den områdespecifikke emissionsrate for determination of the area specific emission rate af flygtige organiske forbindelser (VOC) fra nyfremstillede byggeriprodukter eller indretning under definerede klimaforhold. De emissionsdataresultater kan benyttes til at beregne koncentrationer i en rummodel. ISO 16000-9:2006 omfatter også træbaserede paneler og andre byggeprodukter for at kunne fastslå udledning af formaldehyd. Denne testmetode anvendes for fransk retsmærkning.

EN 717-1 benyttes til at teste formaldehydudledning for E1 klassificering (målrettet bestemmelse af uændret tilstandskoncentration for produkter, hvor bindemidlet frigiver formaldehyd kontinuerligt på grund af hydrolyse ved luftfugtighed). Produkter med CE-mærkning skal testes efter denne standard.

Test standard for partikelkoncentration

ISO 14644-1 specificerer klassificering af luftrenlighed i form af koncentration af luftbårne partikler i rene rum og rene zoner. Kun partikelbestand, som har kumulative distributioner baseret på tærskel-partikelstørrelser (nedre grænse) spændende fra 0,1 μm til 5 μm, medtages i klassificeringen.

Brug af lysspredning (diskrete) luftbårne partikeltællere (LSAPC) er grundlaget for bestemmelse af koncentrationen af luftbårne partikler, svarende til og større end de angivne størrelser, på udpegede prøveudtagningssteder.

Denne del af ISO 14644 indeholder ikke bestemmelser om klassificering af partikel bestande, der er uden for det angivne lavere tærskel partikel-størrelsessortiment, 0,1 μm til 5 μm0. Koncentrationer af ultrafine partikler (partikler mindre end 0,1 μm) behandles i en særskilt standard for at angive luftrenlighed ved nano-skala partikler.

ISO klassifikation og relationen til det maksimale antal partikler ses i tabellen nedenfor (partikler i hver kubikmeter lig med eller større end den angivne størrelse).

ISO klasse

Partikelstørrelse
  > 0.1 μm > 0.2 μm > 0.3 μm > 0.5 μm > 1 μm > 5 μm
ISO Class 1 10 2        
ISO Class 2 100  24  10 4    
ISO Class 3 1000  237  102  35  8  
ISO Class 4 10000  2370  1020 352  83   
ISO Class 5 100000  23700  10200  3520  832  29
ISO Class 6 1000000  237000 102000  35200  8320  293 
ISO Class 7       352000 83200  2930 
ISO Class 8       3520000 832000  29300 
ISO Class 9       35200000 8320000  293000 

 

NFS 90-351 er en fransk standard for rumklassificering, specielt udviklet til hospitaler. Fire forskellige zoner er defineret, hvor zone 4 har de højeste krav (operationsstuer med høje krav - hjertekirurgi osv.). Produkter kan testes for partikelemission (i henhold til ISO 14644-1), og hvordan de påvirker luftens renhed (bakteriologisk test).

Den bakteriologiske test udføres ved at placere mikroorganismer på overfladen af produktet, suge ren luft igennem det, og derefter indsamle og tælle mikroorganismerne, der passerer gennem produktet. For at bestå kriterierne for zone 4, må mindre end 10 CFU (Colony Forming Units) få lov til at passere gennem pladen (klasse B10). B5 og B1 er lavere klasser velegnede til elektronikindustrien.

Ecophon Hygiene produkter til brug i Sundhedssektoren (Ecophon Hygiene™ Clinic, Meditec, Performance, Protec, Labotec, LabotecAir og Advance) er testet og har bestået kravene til zone 4.

Kontakt os

Saint-Gobain Ecophon A/S
Hammerholmen 18E
2650 Hvidovre

Telefon:  +45 36 77 09 09
Fax:       +45 36 77 09 05
Mail:      info@ecophon.dk

CVR.: 67147413

Hvorfor er luftkvalitet så vigtigt?

I dag tilbringer mennesker op mod 90% af deres tid indendørs, - det gør indeklimaet afgørende for sundheden.

Læs mere

Kontakt os

Saint-Gobain Ecophon A/S
Hammerholmen 18E
2650 Hvidovre

Telefon:  +45 36 77 09 09
Fax:       +45 36 77 09 05
Mail:      info@ecophon.dk

CVR.: 67147413