Home / Om Ecophon / Mekaniske egenskaber

Mekaniske egenskaber

Her finder du mekaniske egenskaber inkl. belastningskapacitet og generelle retningslinjer for både Ecophon skinnesystem og lofter.

 

Belastningskapacitet – skinnesystem

De nyttelaster - både statiske og dynamiske - som skinnesystemet skal kunne udsættes for, afhænger af de krav, der stilles med hensyn til brud og deformation. Deformationen kan både være en nedbøjning og en vridning.

Functional demands, Mechanical properties
En form for deformation: Skævvredet profil
 

Brudgrænse

Det er naturligvis nødvendigt at forhindre sammenbrud af et loft, fordi det er blevet overbelastet. De anbefalede maksimalt tilladelige belastninger for et skinnesystem (se installationsdiagrammerne) bliver derfor beregnet med en flerdobbelt sikkerhedsmargin.

Maksimalt tilladelige belastninger gælder kun, hvis loftet er komplet og er blevet monteret i overensstemmelse med montageanvisningen. Det vil sige, at alle foreskrevne produkter skal anvendes og være på plads i skinnesystemet.

Selv om T-profilerne og ophængene giver loftet dets bærende evne og styrke, spiller loftpladerne en vigtig rolle for stabilisering af profilerne sidevers. Dette er specielt vigtigt, når en profil belastes skævt, hvilket ofte bevirker, at den vrides. Derfor er en lodret belastning altid at foretrække. Det er for eksempel vigtigt at installere lysarmaturer og andre installationer således, at belastningen overføres centralt til hovedprofilerne.

 

Nedbøjning af skinnesystem

Når de maksimalt tilladte belastninger af Ecophon loftsystemer er udregnet og fastlagt, er det altid nedbøjning og ikke brud, der er den kritiske faktor.

Functional demands, Mechanical properties
En nedhængt profil, der er udsat for en belastning (F), som giver en nedbøjning (f).
 

En belastning på en profil vil altid bevirke nedbøjning (f). Nedbøjningen er proportionel med belastningen og afhænger af spændvidden (L) mellem ophængene. Hvis belastningen (F) fordobles, vil nedbøjningen fordobles. Nedbøjningen bliver imidlertid endnu større, hvis afstanden mellem to ophæng fordobles. Nedbøjningen fra en punktbelastning vil for eksempel blive otte gange større.

I tabellen nedenfor med anbefalinger for Connect skinnesystemer og maksimalt tilladt nyttelast, har vi taget hensyn til de vigtigste standarder: ASTM C635, DIN 18 168 og SS 81 51 13. Den afgørende faktor har været, at deformationen bør begrænses til L/500. Når nedbøjningen når ca. L/400, er det muligt for det menneskelige øje at bemærke deformationen. Grænsen L/500 giver med sikkerhed et loft med et plant udseende.

Eksempel: For spændvidden L = 1200 mm er den tilladte nedbøjning 2,4 mm. 
 

Anbefalet maksimal nyttelast

Anbefalingerne gælder for punktbelastninger ud over det nedhængte lofts egenvægt. Det kan være nyttelast (lysarmaturer, skilte og så videre), der er placeret vilkårligt i ophængssystemet, men med mindst 1 meters afstand. Med ophæng, der er placeret tættere ved hinanden, kan der opnås højere tilladelige nyttelaster end dem, der er angivet i tabellen. Tungere belastninger skal ophænges direkte i etageadskillelsen.

Hvis nyttelasten fordeles over et areal på mindst 0,36 m2 (600x600) kan skinnesystemet klare 65% større belastning end den, der er angivet i tabellen som maksimalt tilladte belastning. Dette forudsætter, at nyttelasten er fastgjort til skinnesystemet. Den faktiske nyttelast skal naturligvis tages i betragtning ved ophæng og befæstigelser.

Eksempel: Et nedhængt lysarmatur, 600x600 mm, med en vægt på 7 kg er acceptabelt i et Focus loft, som i henhold til tabellen er i stand til at bære en maksimal belastning på 83 N (8,3 kg), hvis det fordelte areal er 0,36 m2 eller mere.

 

Anbefalet nyttelast

 
Ecophon loftsystem i henhold til relevant montageanvisning
Anbefalet max. nyttelast vedr. deformation (punktlast (F) med 1 m adskillelse)
Anbefalet max. nyttelast fordelt på en større flade end 0.36 m2, vedr. deformation (ligeligt fordelte belastninger (q) med 1 m adskillelse)
Focus, Gedina, Advantage, Sombra, Hygiene 20mm, Meditec, Super G Plus, Super G 20mm 
50 N (5 kg)
83 N (8,3 kg)
Focus XL1600 i korridorer, Master, Super G 35mm, Hygiene 40 mm
40 N (4 kg)
66 N (6,6 kg)
Focus XL 1800 i korridorer
20 N (2 kg)
33 N (3,3 kg)
Focus XL 2000 i korridorer
10 N (1 kg)
16 N (1,6 kg)
 

Værdierne i tabellen ovenover gælder under følgende forhold::

1. Max. afstand fra hovedprofilen til væggen er fastsat i de respektive montageanvisninger. Hvis afstanden er større i perimeterområdet, tillades ingen belastning med mindre der tages forholdsregler - eksempelvis ekstra nedstropning på tværprofilen. Eftersom væglisten er bærende er det vigtigt at følge anvisningerne, når det kommer til montagepunkter. Egnet montage bør vælges afhængig af materialet i væggen.

2. Afstanden fra samlingen mellem de to hovedprofiler til det nærmeste supportpunkt overstiger ikke en fjerdedel af den tilladte afstand mellem nedstropninger.

 
Functional demands, Mechanical properties

Afstanden mellem samlingen af 2 hovedprofiler og nærmeste ophæng må ikke overstige 300 mm.

Det betyder, at når afstanden mellem ophængene er 1200 mm, skal koblingspunktet mellem to hovedprofiler være mindre end 300 mm fra stropperne. Ovenstående gælder under forudsætning af, at belastningen overføres lodret til hovedprofilen.

 

Ordliste – Belastninger

  Statisk belastning  

Vægten af loftsystemet og vægten af genstande fastgjort ti loftet, - f.eks. lysarmaturer, højttalere, ventilationsriste, skilte osv.

   Dynamisk belastning  

Mekaniske slag f.eks. kontakt fra bolde i gymnstiksale eller fra vandtryk, når loftet højtrykspules.

  Egenvægt (g)   

Vægten af selve loftsystemet (inkl. loftplader, det samlede skinnesystem og alle monteringsdetaljer). Dette er altid en statisk belastning.

Functional demands, Mechanical properties

Nedhængt T-system med forskellige belastninger. 

  Nyttelast   Al belastning, der tilføres det "nøgne" loftsystem:
  • Jævnt fordelt belastning (q) fra lysarmaturer, skilte trykforskelle, rengøring etc..

  • Punktbelastninger (F) fra lampearmaturer, skilte, slag, rengøring etc..

  • Normalkraft (N) Kraft forårsaget af slag, slid, rengøring og/eller installationsarbejde. En dynamisk belastning.

  Konstruktion- belastning   

Egenvægten af det nedhængte loft og den faktiske nyttelast, som loftet er designet til.

       

 

Bæreevne – ophæng og befæstigelser

De valgte ophæng, befæstigelser, stropper, direkte fastgørelsesbeslag, skruer og så videre skal være i stand til at bære konstruktionsbelastningen (egenvægten af det nedhængte loft og den faktiske nyttelast) med mindst en faktor tre over sikkerhedsgrænsen, der er fastsat mod brud.

Det betyder, at ophæng og befæstigelser, der anvendes til at bære et loftsystem uden at bryde sammen, skal være i stand til at bære en belastning, der er mindst tre gange den belastning, som de vil blive udsat for. Alle justerbare Connect ophæng og direkte fastgørelsesbeslag opfylder disse krav, forudsat at installationen foretages i overensstemmelse med Ecophon's installationsdiagrammer, og den maksimale belastning for loftsystemer er blevet respekteret.

Belastningskapaciteten (den maksimale tilladte belastning) for Connect ophæng og fastgørelsesbeslag kan findes i Connect skinnesystem- og tilbehørskapitlet. Den maksimale tilladelige bevægelige belastning og den krævede minimale bæreevne for befæstigelser og ophæng for hvert enkelt loftsystem kan findes i installationsdiagrammerne.

Eksempel: For Ecophon Master A er den maksimale nyttelast 40 N (4 kg). Den minimale belastningskapacitet for ophæng og befæstigelser må ikke være mindre end 160 N (16 kg) inklusive en sikkerhedsmargin på mindst tre gange imod brud.

 

Belastningskapacitet – absorbenter

Grundreglen er, at absorbenterne ikke må udsættes for belastninger. Lysarmaturer, ventilationsaggregater og så videre, skal belaste skinnesystemet eller ophænges direkte i etageadskillelsen.

Functional demands, Mechanical properties

Belastning på pladen skal fordeles jævnt på kanten af tilskæringen.

Ecophon absorbenter i 600x600 mm og 1200x600 mm størrelser kan tåle små belastninger så som halogen spots.

 
Format (mm) Tykkelse(mm)  Max. hulstørrelse (mm)   Max load (g)
 600x600, 1200x600  15  100  300
 600x600, 1200x600  20  100  500
 600x600, 1200x600  40  100
 

For mere information om belastninger, se Connect™ Bridging.

            

Ecophon Solo med huller

Tabellen gælder for Ecophon Solo paneler monteret som frithængende enheder.

Tabellen gælder ikke for Connect centerophæng og montage med T-profiler, - for mere information, se installationsguden.

Ecophon Solo med huller - belastningstabel:

Antal montagepunkter

Max vægt (kg)
3 < 1,5
4 / 5 < 2,0
6 / 8 < 4,0

 

  • Paneler med 3 montagepunkter: Circle Pentagon, Hexagon, Heptagon & Triangle
  • Paneler med 4 montagepunkter: Square, Octagon & Freedom paneler med længde < 1200mm
  • Paneler med 5 montagepunkter: Rectangle paneler i størrelse 1800x1200 og 2400x600
  • Paneler med 6 montagepunkter: Rectangle paneler i størrelse 2400x1200. Ellipse & Freedom paneler med længde >1200mm
  • Paneler med 8 montagepunkter: Rectangle paneler i størrelse 3000x1200                      

 

Belastning på paneler bør fordeles jævnt. Sørg for, at alle wire belastes ens. For mere information om, hvordan man integrerer separat ophængte armaturer, se installationsvejledninger: IG362, IG364, IG363.          

Kontakt os

Saint-Gobain Ecophon A/S
Hammerholmen 18E
2650 Hvidovre

Telefon:  +45 36 77 09 09
Fax:       +45 36 77 09 05
Mail:      info@ecophon.dk

CVR.: 67147413

Slagstyrke

Man anvender tre klasser til at angive slagstyrke. Ecophon har loft- og vægpanelsystemer i alle tre klasser.

Læs mere

Kontakt os

Saint-Gobain Ecophon A/S
Hammerholmen 18E
2650 Hvidovre

Telefon:  +45 36 77 09 09
Fax:       +45 36 77 09 05
Mail:      info@ecophon.dk

CVR.: 67147413