Luftgennemstrømning

Air permeability icon

Nogle områder, f.eks. renrum, kræver kontrol af det indendørs lufttryk.

Nogle Ecophon-systemer er designet til at begrænse luftlækage ved trykforskelle. De oplyste værdier gælder for trykforskelle op til 50 Pa ved både over- og undertryk, når de monteres i henhold til det anbefalede installationsdiagram.