Kemisk resistens

Chemical resistance icon

Nogle specifikke Ecophon-produkter er designet til at tåle brug af almindelige vaske- og desinfektionsmidler. 

Produkterne har været udsat for vaske- eller desinfektionsmidler gentagne gange og er evalueret iht. ISO 11998:2006 (“Determination of wet-scrub resistance and cleanability of coatings”), ved brug af en blød mikrofiberklud af minimum 70% polyester.

Den respektive liste over testede kemikalier findes på produktsiden for de relevante produkter.

Tjek altid produktets tekniske datablad for at sikre, at det er kompatibelt med den ønskede rengøringsmetode.

Sørg altid for, at skinnesystemets korrosionsklasse er kompatibelt med den ønskede rengøringsmetode og -midler.