Renrum

Clean room icon

Nogle Ecophon-produkter er klassificeret i henhold til ISO 14644-1:2015 (Klassificering af luftrenhed efter partikelkoncentration).Classification of air cleanliness by particle concentration).

Dette for at sikre, at de er kompatible med krav til renrum, med hensyn til antallet af luftbårne partikler (størrelser fra 0,1 um til 5 um) udtrykt som en koncentration i luftvolumen.

ISO klasse Partikelstørrelse
  > 0.1 μm > 0.2 μm > 0.3 μm > 0.5 μm > 1 μm > 5 μm
ISO Klasse1 10 2        
ISO Klasse2 100  24  10 4    
ISO Klasse 3 1000  237  102  35  8  
ISO Klasse 4 10000  2370  1020 352  83   
ISO Klasse 5 100000  23700  10200  3520  832  29
ISO Klasse 6 1000000  237000 102000  35200  8320  293 
ISO Klasse 7       352000 83200  2930 
ISO Klasse 8       3520000 832000  29300 
ISO Klasse 9       35200000 8320000  293000 

Nogle Ecophon-produkter er også testet for at sikre, at de er kompatible med kravene fra NF S 90-351 (Sundhedsplejeinstitutioner - Kontrollerede miljøområder - Krav til luftbåren smittekontrol). 

Standarden definerer flere risikozoner, hvor zone 4 stiller de højeste krav. Hvis et produkt skal klassificeres til brug i en bestemt risikozone, skal det testes for partikelemission i henhold til ISO 14644-1, partikelelimineringskinetik og luftmikrobiologisk kontrol. 

Definition af risikozoner i henhold til NF S 90-351

Klasse risiko Klasse - rene partikler Partikelelimineringskinetik Klasse ren mikrobiologisk
4 ISO 5 CP(0,5)5 M1
3

ISO 7

CP(0,5)10 M10
2 ISO 8 CP(0,5)20 M100

Partikelelimineringskinetik (særlige klasser)

KLasser partikelelimineringskinetik ved 0,5 μm Tid påkrævet for at opnå 90% reduktion (min)
CP(0.5)20 ≤ 20
CP(0.5)10 ≤ 10
CP(0.5)5 ≤ 5

Partikelelimineringskinetik på niveau 0,5 μm defineres ved den tid, der kræves for at opnå en reduktion på 90% i antallet af indledende partikler.

Når partikler i renrum kommer i kontakt med overflader, er det vigtigt, at de ikke sætter sig fast på overfladen. Partikelelimineringskinetik er en måde til at teste dette. For eksempel betyder CP(5.5)5 at hvis partikler på maximum 5 μm sætter sig fast på overfladen vil 90% af dem være forsvundet fra overfladen inden for 5 minutter. 

Luftmikrobiologisk kontrol

Mikrobiologisk renhedsklasse Maksimal koncentration af antal levedygtige partikler pr. kubikmeter luft (UFC / m3)
M1 ≤1
M10 10
M100 100

Materialet forurenes og efterfølgende, efter inkubation, udføres luft- og overfladeprøvetagning for at kontrollere, at materialet ikke tillader mikrobiel proliferation. 

Ecophon-produkter er testet for følgende arter:

  • Staphylococcus aureus MRSA
  • Escherichia coli
  • Candida albicans
  • Aspergillus brasiliensis

Tjek altid produktets tekniske datablad for at sikre, at det er kompatibelt med specifikke renrumskrav.