Brandsikringskrav for nedhængte lofter

Fire safety icon

De brandtekniske krav til nedhængte lofter kan variere afhængi af både rumtype og den bygning, hvori det skal monteres.

Detaljerede krav kan findes i det nationale bygningsreglement. To generelle krav kan imidlertid identificeres som afgørende for nedhængte lofter i de tidlige stadier af ild, og de bør betragtes som "obligatoriske" i alle lokaler:

 1. Nedhængte lofter må kun bidrage ubetydeligt til udvikling af ild og produktion af røg.
  Dette imødekommes ved hjælp af et loft, der består af materialer og overfladeforinger, som mindst opfylder Euroklasse B-s1, d0.
 2. Nedhængte lofter må ikke kunne knække og falde sammen i de tidlige stadier af en brand, når evakuerings- og redningsaktioner stadig kan udføres.
  For at kunne bestå dette krav skal et loft være i stand til at modstå en varme-eksponering på ca. 300°C. (Varmestrålingen har et røggaslag med en temperatur på 300°C, som svarer omtrent til hvad en fuldt udstyret brandmand kan modstå). 

Læs mere om  brandsikringsdesign af bygninger.

Brandtest og klassifikation af produkter

Reaktion på brandtest

Brandtestmetoder er generelt udformet til at simulere de forskellige faser i en brand. Derfor er test på overfladeforinger udført ved hjælp af ildkilder, som repræsenterer antændings- og udviklingsfasen i en brand. Disse testmetoder betegnes som "reaktion på brand" test. Formålet er at evaluere, hvordan produkter og materialer bidrager til de tidlige stadier af en brand i form af:

 • Antændelighed
 • Flammespredning
 • Varmeudvikling
 • Røgproduktion
 • Forekomst af flammende dråber/partikler

Normalt udføres reaktion på brand test på en lille eller mellem skala.

Læs mere om brandtest: Brandmodstands test

Det europæiske brandtest system - Euroclass

Reaktion til brandtest og klassifikationssystemet for loftprodukter i Europa er baseret på Euroclass systemet defineret af EN 13501-1.

Der er i alt 39 klasser inddelt i 7 niveauer; A1, A2, B, C, D, E og F, hvor A1 er den bedste, og F er for produkter og materialer, der ikke er klassificeret.

De fleste klasser omfatter også en ekstra klassifikation omkring røgudvikling og forekomst af flammende dråber/partikler.

Klasser for røg: s1, s2 og s3, hvor s1 er bedst.

Klasser for flammende dråber og partikler: d0, d1 og d2, hvor d0 er bedst.  

Functional demands, Fire safety

1 = Hovedklasse

2 = Røgproduktion

3 = Forekomst af flammende dråber/partikler

 

IMO certificering

IMO-certificeringen er udstedt af Den Internationale Søfartsorganisation, en FN-specialorganisation med ansvar for de lovgivningsmæssige rammer for skibsfart, som omfatter søfartssikkerhed.

Loftløsninger, der opfylder IMO-certificeringen, overholder de gældende brandstandarder (direktiver) fastsat af Organisationen. Certificeringen er opdelt i to moduler: Modul B (Typeundersøgelse), som svarer til produkttest udført af et godkendt institut, og modul D, som svarer til kvalitetssikring af produktionen.