Beskrivelse af en brand i et lokale

En lokalebrand kan opdeles i forskellige faser:

Antændelsesfasen

Antændelsesfasen, eller begyndelsen af en brand, er afhængig af størrelsen på antændelseskilden og egenskaberne for de materialer og genstande, der er direkte berørt.

Udviklingsfasen

Functional demands, Fire safety, Growth phase of the fireUnder udviklingsfasen stiger branden i størrelse, og andre objekter omkring brandens oprindelse vil begynde at brænde. Selv overfladebeklædninger af vægge, gulv og loft tæt på ilden kan antænde. Stigende mængder af røg og varme begynder at udvikle sig, og et lag af varme brandgasser formes under loftet. 

I udviklingsfasen er branden lokal. Brandkarakteristika på overfladens foringer spiller her en vigtig rolle for ildens udvikling.

Overtænding

Functional demands, Fire safety, Flash over stage of fireUnder udviklingen kan overtænding forekomme. Dette sker, når intensiteten af branden er så stor, at den ophører med at være lokal og involverer alt brændbart materiale i rummet. En stor mængde varme frigives, og flammer bryder ud gennem vinduer og døråbninger.

Som regel opstår overtænding, når brandgasser i rummet når 500-600°C. Varmestrålingen fra laget af brandgasser er på dette tidspunkt så stort, at det får alle brændbare materialer til at antænde.

Overtænding kan forekomme blot et par minutter efter antænding. Den kan imidlertid også forsinkes eller helt undgås. Det kunne være tilfældet i et rum, der har bare en lille mængde af brændbare møbler og er udstyret med overfladeforinger, der kun bidrager ubetydeligt til brandudviklingen.

Efter overtænding når branden sit maksimale niveau og er nu fuldt udviklet. Længden og intensiteten af branden er nu hovedsagelig bestemt af tilførslen af luft og ild, dvs. mængden af det brændbare materiale til stede.

Afkølingsfasen

Afkølingsfasen er, når ilden fader ud.