Test af brandmodstandsevne

Bygningsdele (døre, gulvkonstruktioner, skillevægge etc.), som anvendes til at adskille brandsektioner, testes i tilfælde af en fuldt udviklet brand. Disse testmetoder kaldes "brandmodstandsevne" og udføres i fuld skala. Temperaturen i testovnen følger den såkaldte "standard brandkurve", som er designet til at repræsentere en fuldt udviklet brand. Disse egenskaber beskrives og evalueres som R, E og I:

  • R = Bærende kapacitet
  • E = Integritet (evnen til at forhindre udslip af flammer og varme gasser)
  • I = Isolering (evnen til at reducere varmeoverførsel)  

Bogstaverne R, E og I kan også vises som RE eller EI, og de efterfølges altid af et indeks f.eks. EI30, der angiver den minimale tid i minutter, som bygningen opretholdes. Bygningselementer klassificeret som "brandsikre" med hensyn til integritet (E) og isolering (I) anvendes som et middel til at undgå spredning af brand mellem brandsektioner.