Brandsikringsdesign af bygninger

Functional demands, Fire safety, Initial stage of fireHovedformålet med brandsikringsdesign af bygninger er at minimere konsekvenserne af en brand ved at:

 • forebygge personskader
 • begrænse materielle og økonomiske skader 

I en brændende bygning er der ofte en stor risiko for personskade. For at evakuere en bygning sikkert under en brand, skal du overveje: 

 • brandgasser
 • sigtbarhed
 • varmestråling
 • temperatur

F.eks. for at kunne evakuere på en sikker måde, bør lufttemperaturen i lokaler, hvor folk flygter igennem, ikke overstige ca. 80°C.

Den samlede brandbeskyttelse af en bygning

Den samlede brandbeskyttelse af en bygning og den spefikke funktion er et komplekst spørgsmål, der vedrører flere områder, og hvordan de interagerer med hinanden: 

 • Selve bygningen, herunder dens udformning, bygningsdele, materialer, indvendig indretning og møblering
 • Brandalarmsystemer
 • Organisation og praksis omkring det at lede en evakuering
 • Brandvæsenets redningsarbejde
 • Slukning og kontrol af branden. Dels gennem automatiske brandslukningssystemer og/eller delvist gennem aktive handlinger, f.eks. af brandvæsenet

Bygningsreglementet og forskellige standarder dækker normalt disse aspekter. Bygningsreglementet er formuleret på nationalt plan og varierer mellem forskellige lande. Standarder kan være på enten nationale (f.eks. DIN, BS og ASTM) eller internationale (EN- og ISO-standarder).