Indeklima

Indoor air quality icon

I dag tilbringer vi mere end 90% af vores tid indendørs, derfor er kvaliteten af indeklimaet noget, der påvirker os meget, både ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt men også præstationsmæssigt.

Kvaliteten af indeklimaet afhænger af mange faktorer, som fx ventilation og luftforurening.

Indendørs luftforurening kan være forårsaget af partikler, der naturligt frigøres fra de materialer, der bruges til interiøret. Disse partikler kaldes Flygtige organiske forbindelser (VOC'er).

Byggematerialer kan være en betydelig kilde til VOC'er. Derfor er det meget vigtigt at sørge for at vælge produkter med lav emission. Det er også vigtigt at sikre sig, at det valgte materiale ikke indeholder forurenende stoffer, der har negativ indflydelse på sundheden og ydeevnen.

VOC-indholdet i Ecophon produkter testes af eksterne laboratorier i overensstemmelse med europæiske forskrifter. Resultaterne fra disse test vises gennem vores emissionskoder.