Carbon footprint

Environmental footprint icon

For at få et transparent og videnskabeligt syn på et produkts miljøpåvirkning, kan man udføre en livscyklusanalyse (Life Cycle Assessment).

En LCA tager højde for hvert trin i produktets levetid, fra høst af råvarer til produktion og slut-levetid.

Livscyklusanalyser af Ecophon produkter udføres i overensstemmelse med ISO 14040 og giver et fuldstændig transparent overblik over vores miljøpåvirkning.

EPD (Miljødeklaration)

Output fra et produkts livscyklusanalyser kan behandles og præsenteres på en standardiseret måde i et dokument kaldet miljødeklaration (EPD).

En EPD er en type III miljødeklaration, hvilket betyder, at den altid skal revideres og certificeres af en tredjepart. Ecophons EPD udføres i overensstemmelse med ISO 14025 og EN 15804. Tredjepartsverifikation udføres af det svenske miljøinstitut IVL.