Miljøaftryk

For at få et transparent og videnskabeligt syn på et produkts miljøpåvirkning, kan man udføre en livscyklusanalyse (Life Cycle Assessment).

 

En LCA tager højde for hvert trin i produktets levetid, fra høst af råvarer til produktion og slut-levetid.

Livscyklusanalyser af Ecophon produkter udføres i overensstemmelse med ISO 14040 og giver et fuldstændig transparent overblik over vores miljøpåvirkning.

EPD (Miljødeklaration)

Output fra et produkts livscyklusanalyser kan behandles og præsenteres på en standardiseret måde i et dokument kaldet miljødeklaration (EPD).

En EPD er en type III miljødeklaration, hvilket betyder, at den altid skal revideres og certificeres af en tredjepart. Ecophons EPD udføres i overensstemmelse med ISO 14025 og EN 15804. Tredjepartsverifikation udføres af det svenske miljøinstitut IVL.

EPD til vores produktfamilier