Visuelt udseende

Visual appearance icon

Det visuelle udseende og lys har stor indflydelse på et rums samlede udseende og fornemmelse. Lysere overflader skaber også gode betingelser for omkostningseffektiv belysning. 

Lysrefleksionsværdier for lofter

Lysreflektion udtrykkes som en procentdel og angiver, hvor meget af det lys, som falder på en overflade, der reflekteres tilbage. Det udtrykkes ofte som lysrefleksionsværdien, LRV, der er "den samlede mængde synligt lys, der reflekteres af en overflade ved alle bølgelængder og retninger, når den er oplyst af en lyskilde". For at opnå den bedste effektivitet, både ved dagslys og belysning, bør loftets lysrefleksion være høj.

Lysrefleksionsværdi måles i henhold til BS8493:2008+A1:2010. Måleværdier evalueres med CIE 10 grader Standard Observer (1964) og CIE Standard Illuminant D65.

Glans

Overfladens glans omsættes til en enkelt værdi (for en given indfaldsvinkel for lyset) i hvilken grad overfladen reflekterer påvirkende lys uden at sprede det.

Glans er altid relateret til en bestemt forekomstvinkel (f.eks. 20 °, 60 ° eller 85 °) og beskriver ikke, hvor jævnt det reflekterede lys er fordelt i rummet.

Glansværdien ligger normalt mellem 0 og 100 (kan være højere for spejllignende metalvoerflader), hvor <10 er lav glans, 10-70 er medium glans og >70 er høj glans ifølge de mest relevante standarder, f.eks. ISO 2813 og ASTM D 523.