Glans og lysspredning

Glans

En anden måde, at beskrive en overflade, er at måle "glans". Denne værdi er relateret til en bestemt vinkel (f.eks. 20°, 60° eller 85°) og beskriver ikke, hvordan det jævnt reflekterede lys fordeles i rummet. Glansværdien ligger mellem 0 og 100, hvor <10 er lav gans, 10-70 er semi-glans og >70 er høj glans ifølge de fleste relevante standarder, som er ISO 2813, ASTM D 523 og DIN 67530.

Lysspredning

Lysspredning (hvordan lys spredes)  kan reducere blænding og genskin fra de forskellige overflader og objekter i et rum væsentligt. Jo mere diffust og jævnt lyset spredes, jo bedre forhindres blænding og genskin. Lysspredning kan defineres som den radius det diffuse, reflekterede lys har i forhold til den totale mængde reflekteret lys. Målinger iht.  DIN 5036 viser, at Ecophons loftplader med Akutexoverflade i lyse farver har en lysspredning på over 99%, hvilket betyder, at praktisk talt alt reflekteret lys kan betegnes som diffust.

   
1. Refleksion fra en blankpoleret metaloverflade eller spejl.   2. Refleksion fra en almindelig malet overflade (blandet diffus og spejlende refleksion). Forårsager genskin i spejlende vinkler.   3.  Diffus refleksion i Ecophons Akutex overflade.  Forhindrer genskin og blænding.

Retrorefleksionskoefficient 

Retro reflection factorAlmindeligt anvendte begreber (lysrefleksion og lysspredning) forklarer ikke den samlede opfattelse af en loftoverflade. Retrorefleksionskoefficienten hjælper med til at fuldende billedet. Denne faktor kommer fra en metode til at måle de opmalede striber på veje; hvor meget lys, der reflekteres tilbage til føreren, når man kører på en mørk vej med lys på bilen.  Dette er beskrevet i standarden EN 1436.

Billedet til højre viser dette setup. Hvis vi vender dette på hovedet (se billedet nedenfor), kan vi bruge den samme standard til at beskrive de lysfænomener i en loftoverflade, - noget vi har kunnet se men som ikke er blevet målt og bestemt før. Retrorefleksionskoefficient enheden er mcd*m-2lx-1. Målte værdier på denne type malede overflader spænder fra 0 til 120, hvor lav betyder under 50, høj over 70, og den optimale værdi ligger på omkring 60. 

Light from behind you Light from in front of you  

Lys kommer bagfra

Lys kommer forfra

 
 

Retrorefleksionskoefficient -  tilpasset til loftoverflader

Den venstre illustration ovenfor viser, hvordan metoden til at bestemme retro refleksionskoefficient er tilpasset til et loft i et rum, hvor lyset møder loftet ved lave vinkler. De to illustrationer ovenfor viser, hvordan observatøren placeres i forhold til det indkommende lys, og når hun ser på loftoverfladen.

Hvis overfladen har en lav retrorefleksionskoefficient (<60), vises den mørkere i venstre illustration end i højre, hvor det reflekterede lys vil blive vist som blænding. Hvis overfladen har en høj retrorefleksionskoefficient (> 60) vises overfladen i den venstre illustration meget lys, men når man ser på det fra den anden vinkel (til højre) vil den virke mørk. I begge situationer, med høj og lav retrorefleksionskoefficient, vil der være en stor forskel på, hvordan overfladen ser ud, når man bevæger sig rundt i rummet. MEN hvis overfladen har en optimal retroreflektionskoefficient (ca. 60), vil det afbalancere, hvor meget lys, der reflekteres tilbage, og hvor meget, der går igennem - den vil have samme udseende i begge illustrationer.


    

Optimal retrorefleksionskoefficient      Lav retrorefleksionskoefficient

En anden fordel med en optimal eller høj retrorefleksionskoefficient er, at den ikke vil optage farver udefra eller fra vægge; den har visuel integritet. Ecophon Akutex FT har en optimal retrorefleksionskoefficient - loftet opleves på samme måde, uanset om lyskildlen er foran eller bagom dig.