Ansvarsfraskrivelse for Saint-Gobain Ecophon AB produkter og services

Denne information leveres gratis til generelle informationsformål.
Ansvarsfraskrivelsen har ikke til hensigt at stride mod nogen som helst krav, der er fastlagt i gældende dansk lov, og heller ikke udelukke erstatningsansvar af grunde, som ikke kan udelukkes under denne lov.

Informationen har til formål at tilvejebringe en generel vejledning med hensyn til hvilket produkt, der er bedst egnet til et givent behov, og viser foreslåede anvendelser af vores systemsortiment. Tekniske data er baseret på resultater, der er opnået under typiske forhold eller testbetingelser eller ved lang tids brug under normale forhold.

Specificerede funktioner og egenskaber for produkter og systemer er kun gyldige, når håndteringsinstruktioner, monteringsskemaer, installationsvejledninger, vedligeholdelsesvejledninger og andre angivne betingelser og anbefalinger er taget i betragtning og fulgt. Enhver afvigelse fra dette, for eksempel udskiftning af specifikke komponenter eller produkter, vil medføre, at Ecophon ikke kan holdes ansvarlig for opnåede funktioner, resultater og egenskaber.

Alle beskrivelser, illustrationer og dimensioner i informationen repræsenterer generelle enkeltheder og skal ikke indgå i nogen form for kontrakt. De præsenterede produkter og systemer er genstand for ændringer uden yderligere varsel.

Informationen kan indeholde tekniske fejl eller trykfejl eller andre typer af fejl og unøjagtigheder. Ecophon påtager sig overhovedet intet ansvar for sådanne eventuelle fejl eller unøjagtigheder.

Ecophon fraskriver sig enhver garanti for, at informationen på ethvert Ecophon-site vil være uafbrydelig eller fejlfri, eller at enhver information, software eller andet tilgængeligt materiale fra sitet er fri for computervirus eller andre skadelige dele.

Links til eksterne sites eller kilder er kun anført for nemheds skyld.
Ecophon påtager sig intet ansvar for, ej heller godkendelse af, information indeholdt på disse eksterne sites.