Immaterialrettigheder

Immaterialrettigheder

Medmindre andet er angivet, tilhører immaterialrettigheder i dokumenterne på webstedet og i hvert enkelt element oprettet til dette websted Saint-Gobain Ecophon AB og/eller enhederne i Saint-Gobain-koncernen, og der gives ikke tilladelse eller ret til andet end at besøge og navigere rundt på webstedet.

Gengivelse af samtlige dokumenter på webstedet (navnlig fotos, film og animationer) er udelukkende godkendt til informationsformål og kun til personlig og privat brug; enhver reproduktion og brug af kopier fremstillet til andre formål er udtrykkeligt forbudt, medmindre der foreligger en skriftlig tilladelse fra Saint-Gobain Ecophon AB.

Firmanavne, logoer, produkter, varemærker og domænenavne nævnt på webstedet tilhører Saint-Gobain Ecophon AB og/eller enhederne i Saint-Gobain-koncernen og må ikke anvendes uden forudgående og skriftlig tilladelse fra virksomheden eller den berørte enhed.