Beskyttelse af persondata

Hos Ecophon tager vi privatlivets fred alvorligt, og vi forpligter os til at beskytte den.

I overensstemmelse med General Data Protection Regulation (“GDPR”) angiver denne politik, hvornår, hvorfor og hvordan Ecophon i henhold til denne forordning:

 • indsamler persondata om individer,
 • anvender disse oplysninger,
 • videregiver sådanne data til andre, når det er nødvendigt og under visse omstændigheder,
 • opbevarer disse persondata sikkert og fortroligt.

Seneste opdatering af denne politik

Denne Persondatapolitik blev senest opdateret den 18. august 2022.

Politikken kan udvikle sig over tid, så tjek venligst datoen på denne side for at sikre dig, at du har den seneste version.

Hvem vi er

Ecophon (herefter kaldet “Ecophon”) består af flere individuelle virksomheder og/eller loftdedikerede teams, der arbejder inden for andre virksomheder i Saint-Gobain-koncernen (“Koncernen”). Når du handler med en af disse individuelle virksomheder og/eller en af de virksomheder, som huser loftdedikerede Ecophon-teams (herefter kaldet “Enhed”), vil den dataansvarlige for dine personlige oplysninger være den Enhed, der afgør, hvorfor og hvordan dine personlige data behandles.

I denne politik refererer betegnelserne "vi", "os", "vores" til den specifikke Enhed, som er dataansvarlig for dine personlige oplysninger.

Hvordan og hvilke personlige oplysninger, der indsamles

Vi indsamler og behandler følgende personlige data:

Persondata du giver til os: det er oplysninger om dig, som du frivilligt giver os:

 • ved at indtaste oplysninger på en af vores hjemmesider,
 • når du besøger en afdeling,
 • via vores mobilapplikationer,
 • via sociale medieplatforme,
 • når du korresponderer med os personligt, pr. telefon, e-mail eller på anden vis.

Eksempel: Dette omfatter oplysninger, der er givet på tidspunktet for registrering for at benytte vores hjemmesider; ved at abonnere på de services, som vi stiller til rådighed via vores hjemmesider; ved fremsendelse af materiale eller anmodning om yderligere serviceydelser; ved at administrere din konto online (inklusive ved at tilgå dokumentation og have korrespondance med os pr. telefon, e-mail eller på anden vis). Vi kan ligeledes bede dig om oplysninger, når du indrapporterer et problem med vores hjemmesider. Hvis du udfylder eventuelle spørgeskemaer til forskningsformål, vil vi også indhente oplysninger i sådanne tilfælde.

De oplysninger, du giver os, kan relateres til identifikation af dig, som f.eks. dit navn, adresse, e-mail og telefonnummer eller forespørgselsdata, og kan omfatte registrering af enhver korrespondance og svar på eventuelle spørgeskemaer.

Persondata vi indsamler om dig: Vi indsamler automatisk følgende oplysninger:

 • dine besøg på vores hjemmesider, inklusive, men ikke begrænset til, trafikdata, lokationsdata, weblogs og andre kommunikationsdata, samt de ressourcer som du tilgår;
 • tekniske oplysninger, der indsamles automatisk, inklusive anonyme data indsamlet af hostingserveren til statistikformål, IP-adresse der bruges til at tilslutte din computer eller dit udstyr til Internettet, browsertype og -version, tidszoneindstilling, browser plug-in typer og versioner, operativsystem og platform. Se venligst cookie-policy for yderligere oplysninger;
 • eventuelle persondata, som du tillader at blive delt som en del af din offentlige profil eller tredjeparts sociale medier netværk.

Persondata, som vi modtager fra andre kilder: Vi indhenter visse personlige oplysninger om dig fra kilder uden for vores virksomhed, som kan omfatte vores Koncernselskaber eller andre tredjepartsvirksomheder.

De resterende bestemmelser i denne politik gælder desuden for personlige data, som vi indhenter fra disse kilder.

Hvorfor og hvordan vi anvender dine persondata

Vi behandler dine persondata på lovlig vis:

 • med henblik på at håndtere kommunikation og udveksling af oplysninger med vores hjemmeside-brugere;
 • med henblik på at administrere vores kunde-/kundeemnerelationer, særligt ved behandling af dine ordrer, besvarelse af dine forespørgsler eller ved jævnligt at sende dig nyheder og information om vores produkter, varemærker eller tiltag, som kan være af interesse for dig;
 • andre specifikke formål anført på tidspunktet for indsamlingen af oplysninger.

Vi anvender og behandler primært dine persondata:

 • hvor du har givet frit og specifikt SAMTYKKE og til specifikke, bestemte og legitime formål.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke, til at vi må anvende dine oplysninger, tilbage ved at kontakte os.

 • hvor det er nødvendigt for os for at kunne forfølge vores LEGITIME INTERESSER som virksomhed, forudsat at dine interesser eller dine grundlæggende rettigheder og frihed ikke tilsidesættes og under hensyntagen til dine rimelige forventninger baseret på din relation til os.

For eksempel til følgende formål:

  • direct marketing-aktiviteter (bortset fra, hvor vi er afhængig af dit samtykke) som analyse til brug for vores markedsføringsstrategi og for at forbedre og personliggøre din brugeroplevelse;
  • vurdere og forbedre vores service overfor kunder ved at optage eventuelle telefonsamtaler med vores kontaktcentre;
  • sporing, forebyggelse og afbødning af uredelige eller andre ulovlige handlinger;
  • netværks- og informationssikkerhed for at kunne tage skridt til at beskytte dine oplysninger mod tab eller skade, tyveri eller uautoriseret adgang.

 • hvor vi skal OVERHOLDE EN JURIDISK FORPLIGTELSE og i særlig grad:
  • for at bistå en offentlig myndighed eller efterforskningsenhed;
  • for at identificere dig, når du kontakter os under visse juridiske omstændigheder;
  • for at verificere nøjagtigheden af de data, som vi har om dig.

 • hvor det er påkrævet for at GENNEMFØRE EN KONTRAKT, som vi har indgået med dig, eller fordi du har bedt os om at foretage specifikke tiltag, inden vi indgår en kontrakt. Dette kan omfatte oplysninger, som vi behandler for at administrere din konto, foretage leveringer, besvare dine forespørgsler og administrere garantikrav.

Hvem må modtage eller have adgang til dine persondata

Ecophon og andre virksomheder i Koncernen

Vi må dele dine oplysninger med andre virksomheder inden for Koncernen til interne administrative formål eller til markedsføringsformål i forbindelse med de produkter og/eller serviceydelser, der komplementerer deres eget produktsortiment og/eller serviceydelser, som kunne være interessante for dig.

Vi overfører desuden dine persondata, når vi videresender din forespørgsel til vores kontakter inden for Koncernen, som vil være i stand til at håndtere din forespørgsel (f.eks. for at løse et problem, som du har indrapporteret til os).

Vores leverandører og serviceleverandører

Vi må videregive dine oplysninger til vores tredjepartsserviceleverandører, forhandlere, underleverandører og andre organisationer med det formål at levere serviceydelser til os eller direkte til dig på vores vegne.

Sådanne tredjeparter kan omfatte cloud-serviceudbydere (som f.eks. hosting og e-mail administration) eller reklamebureauer, administrative serviceydelser, kreditoplysningsbureauer, kredit-/betalingskortbehandlere, kundetilfredshedsundersøgelser eller øvrige tredjeparter, som leverer serviceydelser til os og hjælper os med driften af vores virksomhed og hjemmeside.

Når vi anvender tredjepartsserviceleverandører, videregiver vi alene persondata, der er nødvendige for, at de kan levere deres serviceydelse, og vi har en kontrakt på plads, som kræver, at de opbevarer dine oplysninger sikkert og fortroligt, og ikke anvender dem på anden vis end i overensstemmelse med vores specifikke instruktioner.

Tredjeparter, som leverer produkter og serviceydelser til dig gennem os

Vi arbejder tæt sammen med forskellige tredjeparter for at tilbyde dig en række produkter og serviceydelser, der komplementerer dem, som vi leverer.

Når du laver en forespørgsel om eller køber et eller flere af disse produkter eller serviceydelser igennem os, kan den relevante tredjepart anvende dine data til at give dig oplysninger og udføre de forpligtelser, som måtte hidrøre fra en eventuel kontrakt, som du måtte have indgået med dem.

Disse tredjeparts produktleverandører deler dine oplysninger med os, som vi anvender i overensstemmelse med denne politik. I nogle tilfælde vil de fungere som dataansvarlige for dine personlige oplysninger, og vi vil derfor råde dig til at læse deres fortrolighedspolitik.

Andre måder, vi deler dine persondata på

Vi overfører dine persondata:

 • hvis vi er forpligtet til at oplyse eller dele dem for at kunne overholde enhver lovmæssig forpligtelse, for at identificere eller rapportere en forbrydelse, for at håndhæve eller anvende vilkårene i vores kontrakter eller for at beskytte vores gæsters og kunders rettigheder, ejendom eller sikkerhed;
 • når vi omstrukturerer eller sælger vores virksomhed eller dennes aktiver, eller foretager en fusion eller omorganisering;
 • for at håndhæve gældende anvendelsesbetingelser for at beskytte vores selskabers rettigheder, fortrolighed, sikkerhed eller ejendom;
 • hvis du har givet samtykke til videregivelsen.

Vi vil imidlertid altid tage skridt til at sikre, at dine privatlivsrettigheder fortsat vil være beskyttet.

Hvor vi opbevarer dine persondata

Dine oplysninger opbevares enten i vores databaser placeret inden for EU eller i vores serviceudbyderes databaser. Primært på grund af den internationale dimension af Ecophons Enheder og Koncernen, og for at optimere servicekvaliteten, kan de oplysninger, du giver os, blive overført til lande uden for EØS – Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

I sådanne tilfælde vil vi træffe passende sikkerheds- og fortrolighedsmæssige foranstaltninger for at sikre, at dine privatlivsrettigheder fortsat vil være beskyttet som anført i denne politik. Disse foranstaltninger omfatter at pålægge modtageren af dine persondata kontraktlige forpligtelser eller at sikre, at modtagerne har tilsluttet sig “internationale rammer”, som har til formål at sikre tilstrækkelig beskyttelse.

Hvor længe vi opbevarer dine persondata

Vi opbevarer ikke dine persondata længere end nødvendigt for at opnå det formål, som de behandles til, og for at opfylde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning.

Vi opbevarer ikke personlige data i et identificerbart format i længere tid end nødvendigt.

Dine rettigheder

I henhold til gældende lovgivning og visse undtagelser, begrænsninger eller omstændigheder har du ret til:

 • at tilgå dine persondata;
 • at korrigere, ændre og opdatere dine persondata;
 • at slette dine persondata eller begrænse behandlingen af dem;
 • at trække dit samtykke tilbage;
 • at gøre indsigelse mod vores brug af dine persondata til automatiske beslutninger truffet om dig;
 • at bede os om at overføre dine persondata i en struktureret datafil til dig eller til en anden serviceudbyder, hvis det er teknisk muligt (dataportabilitet);
 • at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed og prøve sagen ved domstolene.

Hvis du ønsker yderligere information om dine rettigheder eller ønsker at udøve nogen af dem, så kan du til enhver tid kontakte os pr. e-mail på dataprotection@ecophon.com. Du vil modtage svar inden for en rimelig tid herefter i overensstemmelse med de gældende regler.

Hvis du er bekymret over den måde, som vi har behandlet eller indhentet dine persondata på, har du ret til at klage til den kompetente myndighed for beskyttelse af personlige oplysninger.

Du kan finde kontaktoplysninger til den kompetente databeskyttelsesmyndighed på https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

Hvordan vi sikrer fortrolighed og sikkerhed af dine data

Det er vores mål at holde dine data så sikre som muligt til enhver tid. Når vi har modtaget dine persondata, tager vi rimelige og hensigtsmæssige tekniske og organisatoriske tiltag og kontrolforanstaltninger til så vidt muligt at forhindre enhver utilsigtet eller ulovlig ødelæggelse, tab, ændring eller uautoriseret adgang.

Hvordan "cookies" fungerer

Ligesom mange andre hjemmesider benytter vores hjemmesider cookies (inklusive Google Analytics cookies) til at få et samlet overblik over besøgsvaner og besøgsmængder på vores hjemmesider.

'Cookies' er små stykker data, der sendes til din enhed og gemmes på dens harddisk, således at vores hjemmeside kan genkende dig, når du besøger den.

Det er muligt at slå cookies fra ved at ændre dine browserindstillinger. Vores hjemmeside har en Cookie-policy med detaljer om de anvendte cookies, og hvordan man fjerner dem.

Kontakt os

Du bedes venligst fremsende eventuelle forespørgsler om denne Fortrolighedspolitik eller om den måde, hvorpå vi behandler dine personlige data, til vores Persondata-medarbejdere via nedenstående kontaktoplysninger.

Hvis du ønsker at kontakte os pr. brev, er vores postadresse:
Saint-Gobain Ecophon AB, Box 500, SE 265 03 Hyllinge, Sverige.

Vores e-mailadresse til forespørgsler vedrørende databeskyttelse er dataprotection@ecophon.com. Du kan også sende en forespørgsel ved at udfylde denne formular Request information form.