Ecophon indgår samarbejde for at øge ressourceeffektiviteten i byggebranchen

Pressemeddelelse 2022-11-24

Et samarbejde med partnerne The Loop Factory, LINK Arkitektur, DECIBEL By Johanson, LogTrade Technology og Lund Universitet har til formål at påvise en cirkulær værdikæde og nye ressourceeffektive produktionsteknologier inden for bygge- og nedrivningsindustrien.

 

Konsortiet har startet projektinitiativet ReFAB - Design af cirkulære og ressourceeffektive processer og produkter til genanvendt glasuld, understøttet af Vinnova, det svenske innovationsagentur.  

I dag udgør bygge- og nedrivningsindustrien fortsat en af de største affaldsstrømme i Europa og bidrager med omkring en tredjedel af alt det affald, der genereres. Derfor blev affaldsdirektivet vedtaget, og man indførte et affaldshierarki som en guide for indsatsen hen mod en cirkulær tilgang til materialer og produkter. ReFAB-projektet adresserer flere punkter i hierarkiet med det formål at opbygge et cirkulært system, som vil holde over tid.

Der er fokus på at anvende akustikvægge og loftabsorbenter fremstillet af glasuld, en kompleks affaldsstrøm fra bygge- og nedrivningsindustrien. Sammen med brug af nye og mere effektive produktionsteknologier og designstrategier vil dette muliggøre produkter af høj værdi på markedet. 

“Dette samarbejde er en fantastisk lejlighed til at udfordre, hvordan man kan opgradere genbrugsmaterialer til produkter af høj værdi, og hvordan nye teknologier langs hele værdikæden kan muliggøre en transformation til et mere ressourceeffektivt samfund”, siger Anna Altner, grundlægger af The Loop Factory.

Projektet har en holistisk tilgang til cirkularitet, og derfor omfatter konsortiet ikke blot partnere fra leverandørsiden, men også fra markeds- og forsyningskædesiden. Projektgruppen håber, at projektets resultater tillige med dets struktur vil inspirere andre.

“At ændre en branche er ikke noget, man kan gøre som en enkelt aktør – det skal gøres sammen”, siger Ola Karlsson, forsknings-, udviklings- og innovationsdirektør hos Saint-Gobain Ecophon.  “At samarbejde på tværs af brancher og at lære af hinanden vil danne grundlaget for et bæredygtigt cirkulært system, samt en vigtig faktor for at lykkes med at bevæge sig væk fra det nuværende lineære system”. 

 


For mere information (kun presse):

Ola Karlsson
Forsknings-, udviklings- og innovationsdirektør, Saint-Gobain Ecophon
E-mail: ola.karlsson@ecophon.se

 

Ecophon udvikler, producerer og markedsfører akustikprodukter og -systemer, der bidrager til et godt arbejdsmiljø ved at forbedre menneskers trivsel og effektivitet. Virksomheden har divisioner i 20 lande, er repræsenteret i andre 30 lande, og har ca. 1.100 medarbejdere. Hovedkontoret ligger i Sverige. Ecophon er en del af Saint-Gobain koncernen.