Dårlig akustik skaber ulighed

Undervisningsministeriet har udført en national trivselsmåling om støj i danske folkeskoler. Resultatet viser, at der stadig er lang vej, før danske børns skoler og klasseværelser ikke længere står i vejen for indlæringen. I hele 482, eller 43 %, af landets skoler har over 10 % af eleverne svært ved at forstå, hvad læreren siger.

Dette er alarmerende, når man ved, hvordan vores hjerner tolker tale i støj. Der er nemlig mange nuancer af forstyrrelse, før børnene faktisk ikke kan forstå læreren længere. Hvis børnene skal bruge en masse hjernekraft på at rense støjen omkring dem fra lærerens tale, har de langt færre mentale ressourcer til at forstå, huske, danne associationer og ikke mindst deltage i undervisningen.  

Støj har sociale konsekvenser

Det alt for høje støjniveau går selvfølgelig ud over alle børn. Uroen går op, og både trivsel og læring går ned. Men faktisk er det i særlig grad de mest udsatte børn, det går ud over. De børn, som i forvejen har svært ved at følge med, får det nemlig endnu sværere, desto flere mentale kræfter det kræver blot at høre, hvad læreren siger. Det giver endnu mindre overskud til at lære. Og det kan føre til frustration og mere uro. Dermed klarer de svageste elever sig endnu dårligere. Eller sagt på en anden måde: Dårlig akustik gør de ressourcekrævende elever endnu mere ressourcekrævende.


DR har opsummeret trivselsmålingens fund i artiklen: ”Ssh! Stor forskel på, hvor meget skadelig støj børn oplever i skolen."

Artiklen formidler mange gode pointer omkring børns reaktion på støj, men synes dog at mangle flere konstruktive forslag til, hvordan problematikken kan forbedres. Artiklen omtaler anvendelsen af stillezoner i skolerne. Indenfor akustisk design er den slags indgreb dog noget af det sidste, man tyer til i forbindelse med støjproblemer.

For det første bør man altid sikre sig, at klasseværelser er udstyret med et akustisk loft i klasse A. Hvis ikke, er dette helt sikkert stedet at starte. Ofte må et lavkvalitets akustisk loft skiftes ud, men i nogle tilfælde kan det opgraderes, og i andre tilfælde kan loftets nedhængningssystem genanvendes.

Dernæst kan man overveje støjdæmpende elementer på væggene. Der er mange typer, og mange som kan fås med skolerelevant print eller på anden måde være med til at give rummet visuel karakter.

Faktisk kan ændringerne i støjniveau igennem akustisk behandling være så markante, at man slet ikke kan sammenligne effekten af et akustisk indgreb med effekten af et adfærdsindgreb som et stillerum.

Læs mere om Ecophons tilgang til akustik i skoler  

 

Grafen viser, at for hver gang akustikforbedringerne stiger i niveau, så støjer eleverne mindre, og læreren kan tale lavere