Svensk forskning: God akustik giver mindre stress på kontorer

Til nyhedsbrevoversigt

 

Det viser et ambitiøst svensk forsøg, hvor 151 medarbejdere i al hemmelighed blev udsat for skiftevis forbedret og forværret akustik i deres kontormiljø. Resultaterne er ikke til at tage fejl af.

Det er én ting at måle de rent lydmæssige fordele ved en god akustik-regulering. Men hvordan påvirker en god akustik rent faktisk mennesker og deres præstationer på en arbejdsplads?

En af verdens førende arbejdspladskonsulenter, Dr. Nigel Oseland, har vist, at det ikke er nok at måle på efterklangstid alene, hvis man vil afsløre den fulde effekt af at forbedre akustikken. Man er nødt til også at studere effekten på rigtige mennesker i rigtige kontormiljøer, hvor man måler på deres trivsel, arbejdsindsats og stress i en helt almindelig hverdag. Kun på den måde kan man afsløre de vigtigste fordele ved en god akustikregulering.

Bedre hukommelse og bedre beslutninger
På Sundbyberg Rådhus udenfor Stockholm har man gjort netop det: Gennem mange uger målte forskere på medarbejdernes arbejde og trivsel i åbne kontorlandskaber – samtidig med at de i al hemmelighed ændrede på akustikken i rummene undervejs.

Og resultatet er virkelig markant: Når kontor-akustikken blev forbedret, rapporterede medarbejderne f.eks. om 11% reduktion i ”kognitiv stress”. Det betød både forbedret koncentration, forbedret hukommelse, bedre beslutningstagning og en oplevelse af, at det var nemmere at tænke klart. 

Mindre stress = bedre arbejde
Det sænkede stressniveau er i sig selv en afgørende fordel ved akustikreguleringen. Både forsøget i Sundbyberg og andre undersøgelser viser klart, at mennesker bliver stærkt påvirket af lydmiljøet i åbne kontorlandskaber. Og det handler ikke "bare" om at øge komforten i hverdagen. Stress påvirker bundlinjen. Mennesker, der er stressede, begår flere fejl og har mere fravær. Derfor kan forbedret akustik meget vel være en af de bedste investeringer, man kan gøre i en virksomhed.


Læs mere om undersøgelsen her


Sådan afslørede forskerne de fulde fordele ved god akustik 
For at være sikker på resultaterne var analysen meget grundig. Undersøgelsen fandt sted på to etager på Sundbyberg Rådhus ved Stockholm. Etagerne er næsten ens indrettet, har lige mange arbejdsstationer, og de ansatte udførte samme slags opgaver. Begge etager havde som udgangspunkt en rimelig akustik.

I en weekend blev lydmiljøerne på begge de to etager ændret – uden at de ansatte vidste det:

  • På 4. sal blev det gode lydmiljø forbedret ved at installere vægabsorbenter af høj kvalitet.
  • På 5. sal blev lydmiljøet forværret: halvdelen af akustikpladerne i loftet blev erstattet med hårde, lydreflekterende paneler.

Efter tre uger byttede man hemmeligt rundt på lydreguleringen på de to etager: 

  • På 4. sal skiftede de fra den forbedrede akustik til den forværrede.
  • På 5. sal skiftede de fra den forværrede akustik til den forbedrede.

Efter endnu tre uger skiftede man så igen begge etager, så medarbejderne på 4. sal vendte tilbage til et lidt bedre lydmiljø, mens dem på 5. sal vendte tilbage til et lidt dårligere lydmiljø. Hele vejen igennem alle de hemmelige skift målte forskerne på de 151 medarbejderes trivsel og præstationer.

Resultatet var tydeligt:

  • Op til 16%      reduktion i opfattet forstyrrelse generelt
  • Op til 25%      reduktion i opfattet forstyrrelse på tæt hold
  • Op til 21%      reduktion i opfattet forstyrrelse på lang afstand
  • Op til 11%      reduktion af kognitiv stress

 

 Til nyhedsbrevoversigt


Link til øvrige artikler:

Den solide akustikløsning

 

Den æstetiske løsning: Ecophon Extend

 

Gratis seminar om nem montage      

   

Kelds Corner: Så nemt er Extend

 

DB: Ecophon er ude på numre

 

Akustikplader behøver ikke ligne noget gammelt hø