Ecophon er en global leverandør af akustiskløsninger til loft og væg. Men Ecophon har også den største viden om arkitektur og akustik – med 16 medarbejdere, der udelukkende beskæftiger sig med at indsamle viden og omsætte den til konkrete løsninger. Derudover har Ecophon i Danmark eksperter, der giver arkitekter, entreprenører og bygherrer individuel, kompetent rådgivning. 

Men hvordan trækker du helt konkret Ecophons eksperter ind i dit byggeprojekt for at sikre den bedst mulige akustik? Og hvilke fordele opnår du ved at alliere dig med eksperterne på et tidligt tidspunkt i byggeprojektet? 

Adgang til Ecophons eksperter

Det kan du nu få viden om på en helt ny rådgivningsside. Her finder du adgang til Ecophons erfarne eksperter, som du kan involvere i dine projekter allerede i projekteringsfasen. Dermed får du større sikkerhed for, at du skaber det bedst mulige akustiske design, at du overholder alle regler og krav, og at du får valgt de optimale tekniske løsninger. 

Der er tre markante fordele ved at trække Ecophons akustikeksperter tidligt ind i enhver byggeproces, hvor der stilles krav til akustikken. 

For det første undgår du fejl og meromkostninger. Mange byggeprojekter fordyres, fordi man fra starten vælger uhensigtsmæssige løsninger eller løsninger, der ikke lever op til regler og krav.

For det andet får du en tryg proces, hvor der altid er nogen, som hjælper med at finde den optimale akustikløsning.

Og for det tredje ender du med at få det bedst mulige resultat til glæde for bygherren og byggeriets brugere. Få mere information om dette på den nye hjemmeside.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sådan har andre gjort

Hvordan har andre skabt god akustik i byggeri? På siden finder du også casehistorier, som dokumenterer, hvordan arkitekter, entreprenører og bygherrer har haft glæde af, at Ecophons eksperter træder tidligt ind i byggeprojekter. 

Udnyt Ecophons ekspertise til egen fordel – klik ind på den nye rådgivningsside.