Akustilised saared

 

Variant, mis võimaldab suurt paindlikkust ja lugematul hulgal akustilisi lahendusi akustilise kujundusega seotud probleemidele, on vabalt rippuvate elementide kasutamine. Vabalt rippuvaid elemente kasutatakse halva akustika parandamiseks. Üksikud elemendid on kasulikud tänu difraktsiooniefektile: neeldurite suurema pinna puhul on heliväljale avatud suurem hulk neelavaid laike. Heli neelamise omaduste parandamiseks võib ära kasutada mõlemat efekti.

Laias laastus võib mürarikkas keskkonnas, nagu avatud planeeringuga büroo, restoran, ostukeskus jne, paigaldada vabalt rippuvad elemendid töökohtade lähedusse või mujale, kus on tarvis akustilist sekkumist, et saavutada sobivad olud suhtlemiseks, keskendumiseks või puhkamiseks. Sellisteks kohtadeks võivad olla näiteks suuremas mürarikkas ruumis paiknev vastuvõtu- või infolaud või puhkenurk.

Ruumis, kus kogu lage ei ole mingil põhjusel võimalik kasutada – näiteks kui laetalade kaudu reguleeritakse temperatuuri (betoonsüdamiku aktiveerimine) või kui laes asuvad suured klaaspinnad –, on üks viis vastuvõetava akustilise keskkonna loomiseks just heli neelavad saarekesed. Neelavad saarekesed võib kujundada bafflitena või horisontaalselt riputatud elementidena.

Neelavaid saarekesi võib kasutada ka keskkonnas, kus neelav lagi ei taga piisavat neeldumist. Täiendades akustilist keskkonda rippuvate horisontaalsete neeldurite või bafflitega, on võimalik seda keskkonda parandada, alandades helitaset ning tõkestades heli levikut.

 

Vabalt rippuva elemendi ümber väljendub akustiline efekt järgnevas:

  • müra vähenemine vabalt rippuvate elementide läheduses;

  • parem kõne mõistetavus ja selguse mõõtetulemus (C50);

  • lühem varase hääbumise aeg (EDT);

  • parem otsekuulmine.

Avatud planeeringuga ruumis võib vabalt rippuvaid elemente kasutada täiendusena seinast seinani ulatuvale akustilisele laele. Eespool loetletud toimete kõrval vähendavad tööpaiga kohale paigaldatud vabalt rippuvad elemendid ka heli edasikandumist pika vahemaa taha ning aitavad suurendada privaatsust eri töökohtadel.

 

Vabalt rippuvate elementide subjektiivsed mõjud on järgmised:

  • parem kõne mõistetavus ja kuulmismugavus;

  • vähem stressi ja sellega seonduvaid sümptomeid;

  • vähem jõupingutusi kõnelemisel;

  • lihtsam keskenduda.

Juhul, kui vabalt rippuvaid elemente kasutatakse üksikute elementidena tööpaikade kohal, tuleks neeldurid paigutada töökohtadele võimalikult lähedale, suurendades seeläbi kilbina kaitsmise efekti. Vabalt rippuvad elemendid peaksid katma kogu töökoha ala, ulatudes eelistatavalt pisut üle selle ala piiri.

 

Kõrge paigaldus

Madal paigaldus

 

Kui vabalt rippuvaid elemente kasutatakse täiendusena seinast seinani ulatuvale akustilisele laele, on sageli kasulikum lahutada vabalt rippuvad elemendid väiksemateks tükkideks ja jaotada need üle kogu lae pinna, selle asemel et kasutada suuremaid vabalt rippuvaid elemente laes ebaühtlastelt paiknevate laikudena. Jaotamine väiksemateks tükkideks suurendab difraktsiooniefekti ja aitab kaasa hajusama helivälja tekkele.

Juhul kui töökoht paikneb peegeldava seina läheduses, on soovitatav kasutada lisaks vabalt rippuvatele elementidele ka seinaneeldureid.

Vabalt rippuvad elemendid suurendavad heliallikate lokaliseerimise võimalikkust töökoha läheduses. See tugevdab tunnet, et helitaust on kontrolli all, ning loob keskkonna, mis tekitab vähem stressi.

Akustiline teooria Kontor Tervishoid Haridus