Tule tööle!

Ecophon soovib pakkuda töökeskkonda, mis toetab töötajate karjäärivõimalusi ning julgustab töötajaid järgima oma kirge. Kõigile huvilistele on pakkuda suurepäraseid võimalusi.

Põhjused, miks peaksid ühinema Ecophoniga

1.  Rahvusvaheline ja kiiresti kasvav ettevõte, kus inimesed on esmatähtsad

Ecophonis on kõike, mida leidub ühes rahvusvahelises ja kiiresti kasvavas ettevõttes. Tegutseme mitmel kontinendil. Põnevaid karjäärivõimalusi. Suurepärane valik lahendusi, mis mõjutavad inimeste elu. Tähtsamal kohal tiimis on inimesed. Meie Ecophonis teame, kui tähtis on nauditav ja väljakutseid pakkuv töö ning tasakaal töö ja eraelu vahel.

2.  Tugev kultuur 

Ecophoni ajalugu ulatub tagasi üle 50 aasta ning ettevõte on mitmeti traditsiooniline, mille kultuur on lihtne, vahetu ja tuttav. Edasiviivate jõudude hulka kuulub soov areneda ning olla innovatiivne. Meie meeskond on sõbralik, kompetentne ning tööle pühendunud: me soovime olla eeskujuks oma valdkonnas

3.  Jätkusuutlik lubadus

Meie lubadus – ‘A sound effect on people’ – on keskse tähtsusega kõiges mida me teeme. Meie lubadus tähendab, et vähendame oma mõju keskkonnale ning töötame välja jätkusuutlikke tooteid sama pühendunult nagu oleme pühedunud oma ettevõttele. Selle eesmärgi saavutamisel loodame oma meeskonna ühistele jõupingutustele. 

4.  Dünaamiline õhkkond

Ecophon on tugev individuaalne bränd, mis on siiski osaks suurest globaalsest grupist. Selline ulatus loob dünaamilise õhkkonna, mis kannustab ja arendab personali. Ettevõttes on kõrge tööeetika ning inimsed on ambitsioonikad ja soovivad teha oma tööd võimalikult hästi ning on valmis võtma endale ka lisakohustusi. Meie personalipoliitika on välja töötatud aastate jooksul ning põhineb vastastikusel austusel, mitmekesisusel ja sisesel edutamisel. Paljud on kasutanud võimalust ning võtnud endale uusi rolle nii töökohti vahetades kui ka liikunud ülesse karjääriredelil. Suurem osa meie juhtidest on valitud siseselt. 

5.  Arengut soodustavad koolitused

Eneseteostus ja võimalused käivad Ecophonis käsikäes. Põhilised eeldused tööalasel- ja isiklikul arengul Ecophonis on näidata välja osusekindlust, initsiatiivi ja küsida küsimusi. Ecophon korraldab siseseid koolitusi ning meil on oma koolitusprogramm ja Ecophoni Akadeemia. Koolitusi pakume keskkonakaitse, akustika, laesüsteemide ja arhitektuuri valdkonnas, samuti laiendame kompetentsi müügis, IT- ja turunduse alal. 

6.  Rahvusvahelised karjäärivõimalused Saint-Gobaini grupis

Ecophon kuulub golobaalsesse Saint-Gobaini gruppi, millel on pikk ajalugu. Saint-Gobain on maailma saja parima tööstuskontserni hulgas ning ka top sajas innovatiivuse poolest. Töö on pikaajaline ja strateegiline ning soodustame majasisest liikumist ning dünaamilist karjääri. Igasugune liikumine, nii geograafiline kui ka erinevate töökohtade vahel, on osaks Saint-Gobaini personalipoliitikast. Meie töötajate laiaulatuslikud kogemused ja teadmised on grupi tugevuses olulise tähtsusega ning soodustab innovatsiooni ja meeskonnasiseseid ümberpaigutusi. Saint-Gobaini koolituse strateegias on oluline teadmiste arendamine ja jagamine läbi uute pakkumiste ja uute regulaarselt ilmuvate töövahendite. Saint-Gobaini mitmed kooolituskeskused üle maailma pakuvad töötajatele just neile suunatud kursusi, mis vastavad elukutsele või kogemustele. 

7.  Saint-Gobain julgustab noori talente

Saint-Gobainil on mitmeid nootele spetsialistedele suunatud treeningprogramme. "Global Player" on üks neist ning keskendub noortele talentidele, kellele pakutakse 18 kuud kestvat praktikavõimalust kolmes erinevas Saint-Gobaini ettevõttes. Olles kokku puutunud rahvusvahelise firma paljude eri aspektidega, toovad programmis osalenud nooruslikku ja värsket pilku erinevatele projektidele.