Helineeldumisklassid

Siin väljaandes esitatud neeldumisdiagrammid kajastavad praktilist neeldumistegurit αp rahvusvahelise standardi EN ISO 11654 järgi. Samas standardis on määratletud ka helineeldumise üksikväärtus αw ja helineeldumisklassid, mis on antud selles väljaandes tutvustatavatele toodetele.

Functional demands Acoustics

1. Neeldumisklasss A

2. Neeldumisklass B

3. Neeldumisklass C

4. Neeldumisklass D

5. Neeldumisklass E

6. Klassifitseerimata

7. Sagedus Hz

8. αp Praktiline neeldumistegur

 

Neeldumisklassid on tähistatud tähtedega A–E, kus neeldumisklassi A puhul on heli neeldumine kõige suurem. Iga konkreetse neeldumisklassi jaoks peab alati olema märgitud konkreetse süsteemi kogukõrgus (overall depth of system – o.d.s.).

Standard ASTM C 423 määratleb kaks üksikväärtust: müravähendustegur (Noise Reduction Coefficient – NRC) ja keskmine helineeldumine (Sound Absorption Average – SAA). Mõlemad väärtused arvutatakse sagedusvahemike (vastavalt 250–2000 Hz ja 200–2500 Hz) keskmisena.

 

1. Ruumi pindala
2. Süsteemi kogukõrgus (o.d.s.)
3. Helineeldur

 

Igat liiki helineeldumisväärtuste ja -kõverate juurde peab olema lisatud arv, mis näitab paigalduskõrgust (o.d.s.). Helineeldumise arvnäitajad ilma vastava väärtuseta on ebapiisavad ja neid ei saa võrdlemiseks kasutada.

Märkus: ülevärvimise korral märgitud neeldumistegurid vähenevad ja tulekindlusomadused halvenevad.

Akustiline teooria Kontor Tervishoid Haridus