Heli edasikandumine

Helitase alaneb, kui kaugus heliallikast suureneb. Seda, mil määral helitase kauguse suurenedes langeb, mõjutavad ruumi omadused (kuju, sisustus, pinnakatted jms). 

 

Kõne 1 m kaugusel

 

Kõne 4 m kaugusel


Kõne 8 m kaugusel


Heli edasikandumise iseloomustamiseks on olemas parameeter, mis kirjeldab määra, kui palju heli väheneb, kui kaugus suureneb kaks korda. See parameeter on kõne A-kaaluga helirõhu taseme ruumis hääbumise määr siis, kui kaugus kahekordistub, ning seda tähistatakse sümboliga D2,S. Seda mõõdetakse detsibellides ning see määrab heli edasikandumise kõvera kalde.

Teiseks parameetriks on kõne A-kaaluga helirõhu taseme ruumis hääbumise määr 4 m kaugusel Lp,A,S,4m , mida mõõdetakse samuti detsibellides ja mis näitab, kui kõrge on helitase 4 m kaugusel heliallikast.

 

 

Sihtväärtused, et saavutada häid akustilisi tingimusi avatud planeeringuga kontoris, on vastavalt standardle ISO 3382-3 D2,S ≥ 7 dB, Lp,A,S,4 m ≤ 48 dB

Mugavuskaugus rc

Lisaks standardis ISO 3382-3 esitatud parameetritele on võimalik arvutada veel ka mugavuskaugus (rc). Mugavuskaugus vastab kaugusele, kus helirõhu tase langeb enne kindlaks määratud vastuvõetavale mugavustasemele (Lc). On soovitatav jälgida, millal helitase langeb 10 dB võrra võrreldes avatud planeeringuga büroos 1 m kaugusel kõnelejast oleva tavalise kõne helitasemega. Teades parameetreid D2,S ja Lp,A,S,4m saab mugavuskauguse arvutada valemiga:

rc = 4x10 0.3(Lp,A,S,4m - Lc) / D2,S 

Kui kõne mugavustasemeks Lc on valitud 48 dB(A), st 10 dB allpool avatud planeeringuga büroos olevat tavalist kõne helitaset (mis on 1 meetri kaugusel 58 dB(A)), siis mugavuskaugus on võrdne 4 meetriga. Helirõhu taseme alanemine 10 dB võrra vastab subjektiivselt tajutava helitugevuse vähenemisele ligikaudu poole võrra. 

 
Articulation Class
 

Artikulatsiooniklass (AC) näitab ripplae võimet aidata kaasa eri töökohtade akustilisele privaatsusele. See meetod annab koos vahesirmidega kasutatavate ripplagede helipeegelduse karakteristikute arvulised näitajad. Mida suurem on lae AC väärtus, seda tõhusamalt lagi heli edasikandumist vähendab.

 

Tajutav omadus

Objektiivne kirjeldaja

Tähis

Ühik

Selgitus

Standard

Hääbumine ruumis

Helirõhu ruumis hääbumise määr kauguse kahekordistudes.

Kõne A-kaaluga helirõhu taseme ruumis hääbumise määr, D2,S 

D2,S

dB

Mõõdab, kui palju kõne heli väheneb, kui kaugus heliallikast suureneb.

ISO 14257 33823

Kõne helirõhu tase 4 m kaugusel

Kõne A-kaaluga helirõhu tase 4 m kagusel, Lp,A,S,4m

Lp,A,S,4m

dB

Näitaja, mis kajastab ruumi panust kõne helile heliallikast 4 m kaugusel.

ISO 14257 33823

Hääbumine ruumis

Artikulatsiooniklass

AC

 Indeks  

Klass, mis näitab lae võimet suurendada avatud plaeeringuga büroos privaatsust.

ASTM E 1110 (2001)