Helitugevus

Kuuldava heli tugevus on tase, millel me heli kogeme. Tugeva järelkõlaga ruumis on kõrgem helitase kui täiendavate helineelduritega ruumis.

 

Kõrge tase


Madal tase

 

Tugevuse näitaja peegeldab helitaset reaalses ruumis võrreldes helitasemega, mis on sama heliallika puhul järelkõlata ruumis. See näitaja kajastab ruumi peegelduste mõju helitasemele. 

 
Strength real room.
 

Reaalne ruum 

 
Strength anechoic chamber
 

Kajata kamber 

 
Tajutav omadus Objektiivne kirjeldaja Tähis Ühik Selgitus Standard

Kuuldav tugevus

Tugevus

G

dB

Näitaja, mis kajastab ruumi panust heliallikast tuleva heli või müra tasemesse.

ISO 3382-1