Muusika on eri sagedusel helirõhkude segu

Mis on helirõhk?

Helirõhk ehk helirõhu tase on helilainetest õhus tekkivate eri rõhkude näitaja. Madalaimat helirõhku, mida inimene kuuleb, nimetatakse kuulmisläveks ning kõrgeimat, mida inimene suudab taluda, tuntakse valulävena.

Valuläve tasandil on helirõhk miljon korda suurem kui kuulmisläve tasandil.

Miks me kasutame detsibelli skaalat?

Selleks, et ei oleks tarvis tegelda nii laia skaalat hõlmavate arvudega, kasutatakse kokkusurutud, logaritmilist skaalat, mida väljendatakse detsibellides (dB). Sellel skaalal on madalaim helirõhu tase 0 dB (kuulmislävi) ning valuläve väärtus on ligikaudu 120 dB.

Kui väärtused liidetakse logaritmilisel skaalal kokku, on tulemus lineaarse skaala omast erinev. Kui kaks võrdselt tugevat heliallikat liidetakse kokku, siis summaarne helirõhu tase ei ole mitte kahekordne, vaid suureneb kolme detsibelli võrra.