Kui helilaine põrkub mõnele ruumis olevale pinnale, siis osa helienergiast peegeldub ruumi tagasi ja osa tungib pinna sisse. Osa helilaine energiast neeldub, teisenedes materjalis soojusenergiaks, samas kui ülejäänu läheb materjalist läbi. Soojusenergiaks konverteeritava energia hulk oleneb materjali helineelamisomadustest.

Materjali helineelamisomadusi väljendatakse helineeldumisteguriga α (alfa), sageduse funktsioonina. α väärtus võib muutuda vahemikus 0 (täielik peegeldumine) kuni 1,00 (täielik neeldumine).  

 

α = neeldumiskoefitsent

1. Edastatud energia
2. Teisenenud energia
3. Pinnale põrkuv energia
4. Peegeldatud energia

Helineeldumistegurit mõõdetakse tavaliselt ruumimeetodit kasutades. Mõõtmised tehakse suures ruumis, kus on hajutatud heliväli, st heli puutub katsepindadega kokku ühtlaselt jaotatud nurkade all.  

Selle mõõtmismeetodi puhul lähtutakse rahvusvahelisest standardist EN ISO 354. Vastav Ameerika standard on ASTM C 423 (selle kohaselt saadud mõõtmistulemused on sageli pisut suuremad arvud). Tooteinfo esitamisel kasutatakse peamiselt ruumimeetodit (nagu ka käesolevas publikatsioonis).

Heli neelavaid omadusi klassifitseeritakse EN ISO 11654 järgi, mille kohaselt määratakse helineeldumisklass.