Haridus

Haridusvaldkonnas õnnestumiseks on kolm tähtsat tingimust, millega tuleks arvestada:

  1. vähenda madalsageduslikust taustmürast tulenevaid häirimisi;

  2. veenduge, et õige käsitluse saaks kogu kooli akustiline keskkond;

  3. valige turvalised tooted.

Õnnestunud akustilise keskkonna saavutamisel on õpetajatele kui ka õpilastele mitmeid eeliseid:

  • paraneb kõnest arusaadavus;
  • parem lühi-ja pikaajaline mälu;
  • madalam stressitase ja vererõhk;
  • paraneb õpilaste lugemisoskus ja testi tulemused;
  • õpetajatel vähem hääleprobleeme.