Tüüpiline söökla on kõrge laega suur avatud ruum. Samal ajal toimub palju vestlusi ning pidevalt kostab lauanõude ja söögiriistade tekitatud müra. Ilma sobiva helineeldumiseta põrkab heli kõvadelt pindadelt tagasi, luues kajasid, mis levivad igas suunas. See suurendab helitaset märkimisväärselt, põhjustades väga stressitekitava ja ebamugava keskkonna.

Ülesanne:

  • takistada helitaseme eskaleerumist;
  • takistada heli levimist igas suunas ning lähedal asuvatesse piirkondadesse.

Lahendus:

  • väga heade helineelamisomadustega laeneeldurite kasutamine;
  • seinte katmine seinaneelduritega võimalikult suures osas;
  • paigutage söökla eemale aladest, mis on eriti helitundlikud.

Tootesoovitus 

Toodete kombinatsioon Akustilised omadused Löögikindlus/ vastupidavus   Pinnatüüp
5 3   Akutex™ FT
Lagi:Gedina + Extra Bass Sein:Akusto Wall
5 3   Akutex™ T

Lagi:Gedina  Sein:Akusto Wall

3 3   Akutex™ T


Soovitus vastab sellele konkreetsele tegevusele ja ruumile ning põhineb Ecophoni toodete omavahelisel võrdlusel. Kasutusel olev skaala on vahemikus 1 kuni 5, kus 5 on parim võimalik tulemus.