Koolitöö ja siseõhk

Lapsed hingavad sisse rohkem õhku kui täiskasvanud ja on seega õhus olevate saasteainete suhtes tundlikumad. Siseõhu kvaliteedi parandamine koolis abistab õppureid ning aitab kaasa paremate õpitulemuste saavutamisele.

Children in schoolLapsed hingavad sisse rohkem keskkonnast tulenevaid õhus olevaid saateaineid (nii sise- kui ka välistingimustes) kui täiskasvanud, mis tuleneb sellest, et:

  • lapsed hingavad sisse rohkem õhku ühe kilogrammi kehamassi kohta kui täiskasvanud puhates;
  • lapsed kipuvad olema füüsiliselt aktiivsemad kui täiskasvanud. 

Mitmed uuringud näitavad, et klassiruumi siseõhu kvaliteedi parandamine võib aidata kaasa koolitööde paranemisele.

Uuringutes jälgiti õppetulemusi erinevate ventilatsiooni intensiivsuse tasemete juures: 

  • numbriliste ja keeleliste ülesannete lahendamise kiirus paranes märgatavalt kui tõsteti välisõhu sissepuhke intensiivsust;
  • koolitööde tegemise kiirus paraneks umbes 8% võrra, kui välisõhu sissepuhke intensiivsust kahekordistada.

Mida saaksid ette võtta, et vähendada halva siseõhu kvaliteedi riski?

Loomulikult võiksid parandada ventilatsiooni, kuid meie Ecophonis arvame, et parem lahendus on eemaldada saasteallikas. Kasutades madala heitmetasemega ehitusmaterjale väheneb õhus olevate saasteainete hulk ning võib seega avaldada positiivset mõju koolitööde tegemisele (sarnaselt ventilatsiooni parandamisega).

Ecophoni akustiliste toodete kasutamine annab lisaks suurepärasele akustikale ka muid eeliseid.

Kasutades meie madala heitmetasemega tooteid panustad ka hea siseõhu kvaliteedi saavutamisele. 

Kooli akustilised lahendused