Liikumine, suhtlus ja keskendumine

Koridore ja puhkealasid kasutatakse tihti mitmeotstarbeliselt - õppekeskkondadena ja samal ajal võib seal olla ühest klassist teise liikujaid, jutlevaid ja mängivaid õppureid. Tegevustet tulenev müra levib üle kogu ruumi ja võib levida ka lähedal asuvatesse klassiruumidesse. 

Ülesanne:

  • helitaseme vähendamine;
  • takistada heli levikut.

Lahendus:

  • kasutada heade helineelamisomadustega heli neelavat lage, mis vähendab ka tõhusalt heli levimist;
  • lisage seinaneeldurid kohtadesse, kus see on vajalik ja võimalik.

Tootesoovitus

 Toodete kombinatsioon Akustilised omadused Löögikindlus / vastupidavus Siseõhu kvaliteet Pinnatüüp
5 5 4 Super G
5 4 5 tugevdatud Akutex™ FT
Gedina ja Akusto Wall 3 3 5 Akutex™ T

Soovitus vastab sellele konkreetsele tegevusele ja ruumile ning põhineb Ecophoni toodete omavahelisel võrdlusel. Kasutusel olev skaala on vahemikus 1 kuni 5, kus 5 on parim võimalik tulemus. Siseõhu kvaliteedi tulemused: 5 tähendab vastavust Prantsusmaa LOÜ A+ ja California heitenormide määrusega ja 4 tähendab vastavust Prantsusmaa LOÜ A ja M1-le (Soome ehitusmaterjalide emissioonide klassifikatsioon)