Kõige sagedamini esinev tegevus nendes ruumides on mingit tüüpi rühmatöö. Kui akustikaga ei ole õigesti tegeletud, levib heli ruumis ja häirib teisi klasse ja rühmi. See viib segavate helide, eriti madala sagedusega helide kuhjumiseni, mistõttu peavad õppurid oma häält tõstma, mis eskaleerib helitaset veelgi. Lõpuks viib see ruumini, kus õppuritel on raske keskenduda ja õpetajatel õppureid aidata ja juhendada.

Ülesanne:

  • helitaseme vähendamine;
  • takistada heli levimist üle kogu ruumi;
  • kõne selguse suurendamine.

Lahendus:

  • kasutada kõikidel kõnesagedustel heade helineelamisomadustega heli summutavat lage; 
  • kasutage seinaneeldureid võimalikult paljude rühma istekohtade läheduses.   

Tootesoovitus   

Toodete kombinatsioon Madalsagedus (125 HZ) Akustilised omadused Löögikindlus / vastupidavus   Pinnatüüp
5 5 3   Akutex™ FT
5 5 3   Akutex™ T

Lagi:Gedina Sein:Akusto Wall

3 3 3   Akutex™ T

Soovitus vastab sellele konkreetsele tegevusele ja ruumile ning põhineb Ecophoni toodete omavahelisel võrdlusel. Kasutusel olev skaala on vahemikus 1 kuni 5, kus 5 on parim võimalik tulemus.