Selleks et luua ruume, kus inimesed saavad süveneda konkreetsesse tegevusse ja tunda ennast seda tehes mugavalt, on Ecophon välja töötanud tegevuspõhised akustikalahendused.

On palju asju, millega tuleb hea õppekeskkonna kujundamisel arvestada. Kuna haridus tähendab peamiselt õppimist ja õpetamist, on kaks põhirühma kellega tuleks arvestada: õpetajad ja õpilased. Mõlemal rühmal on erinevaid tegevusi, mis vajavad erinevaid akustilisi lahendusi.

Haridusasutuste ruumidesse optimaalse helikeskkonna loomiseks oleme koostanud nimekirja küsimustest, mis puudutavad tegevusi, inimesi ja ruumi. Kui oled arvestanud nende küsimustega, oled valmis valima akustilise lahenduse, mis on optimaalne ja vastab spetsiifilistele vajadustele.

 

Tegevus

Esiteks mõelge sellele, milliseid tegevusi ruumis läbi viima hakatakse.

 • Mida inimesed (nii õpetaja kui ka õppur) ruumis tegema hakkavad?
 • Kas see on traditsiooniline õpetamine või rühmatöö?
 • Kas see on mürarohke?
 • Kas kaasatakse seadmeid ja masinaid?
 • Kui palju nad veedavad aega omavahel suheldes?

Inimesed

Seejärel arvestage, kes on tegevustest osa võtvad inimesed ja nende vajadustega.

 • Kes on tegevusega seotud? Kaaluge nii õpetajaid kui ka õppureid.
 • Kui palju neid on?
 • Kui vanad nad on?
 • Kas nad on tundlikud kuulajad (nt kuulmispuudega)?
 • Kas neil on õpiraskusi?
 • Kas õpetamine toimub teises keeles kui õpilase emakeel?

Ruum

Lõpuks mõelge hoone enda peale.

 • Kas ruum on suur või väike?
 • Kus see ruum asub?
 • Millised ruumid paiknevad selle kõrval ja millised tegevused seal toimuvad?
 • Kas hoonel on kõva pinnaga seinad, laed ja põrandad?
 • Kas ruumis on ventilaatoreid, prožektoreid, seminarides kasutatavaid masinaid või muid sagedasi helisid?

Leia akustilisi lahendusi haridusasutustesse