Kuulamine on oluline osa õppeprotsessist

Õpperuume, nagu loengusaal ja koosolekuruum, kasutatakse olulise teabe jagamiseks. On tähtis, et kõneleja hääl jõuaks kõikide kuulajateni moonutusteta ning taustamüra ja häirivaid helisid oleks minimaalselt.

Ülesanne

  • Parandada kõne selgust
  • Parandada kuulmismugavust
  • Parandada kõneleja mugavust

Lahendus

  • Kasuta helineelavat lage parimate helineelamisomadustega kõigil sagedustel. Et kuulmismugavust veelgi parandada on oluline arvesatada toote neeldumisomadustega madalatel sagedustel (125 Hz).
  • Et vähendada kaja teket ja parnadada kõne selgust, tuleks vastasesinale kõnelejast paigaldada seinaneeldureid.
  • Suure loengusaali lakke tuleks paigaldada kõnet peegeldav ala, et kõneleja hääl jõuaks ka tagumises pingis istujateni.

Akustilised kaalutlused

Tootesoovitused õpperuumidesse