Tervishoiuasutuste ruumide kujundamisel, nagu haigla, hooldekodu ja polikliinik, tuleks arvestada mitme tähtsa asjaoluga.

Tervishoius on kaks peamist inimeste rühma: personal ja patsiendid, kelle igapäevased tegevused ja vajadused on erinevad. Samuti tuleks arvestada ehitise iseärasustega, mh kuidas ehitis on projekteeritud ja milliseid materjale on kasutatud. Teine oluline aspekt on siseõhu kvaliteet.