Selleks et luua ruume, kus inimesed saavad läbi viia teatud tegevusi parimal võimalikul viisil, on Ecophon välja töötanud tegevuspõhised akustikalahendused.

Tervishoiuasutuste ruuumid (haigla, hooldekodu, kliinikud jne) erinevad suures osas näiteks kontori ruumidest seetõttu, et tervishoius on kaks peamist inmeste rühma: personal ja patsiendid. Mõlemal rühmal on erinevad tegevused, mis vajavad erinevaid akustilisi lahendusi. Samuti on erinev hoones viibimise põhjus – üks rühm on oma mugavustsoonis (täites tööülesandeid) ja teine rühm võib olla kriisiolukorras (olles haigena eemal kodust).

Et aidata sind parima võimaliku helikeskkonna loomisel tervishoiuruumidesse, oleme kokku pannud nimekirja küsimustest, mis puudutavad tegevusi, inimesi ja ruume. Kui oled nende küsimustega arvestanud, oled valmis valima akustilise lahenduse, mis vastab kõige paremini ruumi akustilistele nõudmistele.

Doctor and patientTegevus

Mõtle, milliseid tegevusi hakatakse läbi viima.

 • Mida inimesed selles ruumis tegema hakkavad (nii personal kui ka patsiendid)
 • Kas on mürarikas?
 • Kas kasutatakse seadmeid, masinaid?
 • Kas peaks arvestama konfidentsiaalsusega? 
 • Kui palju aega veedetakse suheldes?

Old woman having teaInimesed

Arvesta, kes on need inimesed, kes võtavad tegevustest osa ja nende vajadustega.

 • Kes ruumis tegutsema hakkavad? Arvesta nii personali kui ka patsientidega
 • Kui palju neid on?
 • Kui vanad nad on?
 • Kas neil on erivajadusi?

Busy hospital entranceRuum

Lõpuks arvesta ehitisega.

 • Kas ruum on suur või väike?
 • Kuidas on ruum möbleeritud?
 • Kus see ruum asub?
 • Millised ruumid paiknevad selle kõrval ja millised tegevused seal toimuvad?
 • Kas hoonel on kõvapinnalised seinad, laed ja põrandad?
 • Kas ruumis on ventilaatoreid, alarme või muid sagedasi müraallikaid? 

Tervishoiu akustilised lahendused