Ühine ajaveetmine

Üldkasutatavad ruumid, nagu puhketuba, söökla ja köök, on tavapärased paljudes hooldekodudes.

Sageli on kuulda vestlusi, nõude kolinat, kodumasinate- ja tehnika müra ning hooldekodu ruumide puhul tuleb arvestada, et elanikel võib olla kuulmisraskusi.

Ülesanne

  • Kõrge kõneselgus - vähendada kaja ja takistada helitsaeme eskaleerumist
  • Kuulmismugavuse parandamine, et kõigil oleks lihtne aru saada sellest, mida räägitakse

Lahendus

  • Kasuta helineelavat lage parimate helineelamisomadustega kõigil sagedustel
  • Paranda kuulmismugavust inimestele, kellel on kuulmisraskusi. Arvesta toote neeldumisomadustega madalatel sagedustel (125 Hz)
  • Paigalda kahele kõrvuti asuvale seinale seinaneeldureid, et takistada kaja teket ja parandada kõneselgust veelgi

Akustilised kaalutlused 

Tootesoovitused üldkasutatavatesse ruumidesse