Mugav ootamine

Ooteruumid on kas selleks ette nähtud suuremad ruumid, või koridoris/avatud ruumis paiknevad väiksemad alad. Tihti on ooteruumis vastuvõtulaud, kus inimesed saavad rääkida õega või administratiivse personaliga. 

Tähtis on, et ootekeskkond oleks lõõgastav ja mugav, mis aitab vähendada ärevustunnet. Inimestel peaks olema võimalus privaatseks vestluseks, ilma et keegi jutuajamist pealt kuuleks.

Ülesanne

  • Helineeldumine ja takistada kaja tekkimist
  • Parandada kõne selgust
  • Takistada heli levikut ruumis

Lahendus

  • Kasutada kõrge helineeldumisvõimega lage
  • Kasutada seinaneeldureid. Vatuvõtulaua puhul tuleks seinaneeldurid paigutada lähedalasuvatele seintele
  • Täiendavalt paigaldada vastuvõtulaua kohale vabalt rippuvaid helineelavaid elemente, et parandada kõne selgust ja privaatsust

Akustilised kaalutlused

Ooteala tootesoovitused