Kui vallandate oma loovuse ajurünnaku käigus, on see tihtipeale elav tegevus, kus inimesed kõnnivad ruumis ringi ning kaks või rohkem inimest räägib samal ajal. Dünaamiline tegevus toimub tavaliselt ümberpaigutatava sisustusega suletud ruumis, vabas õhkkonnas.

Väljakutse

  • Tagada kõne selgus.
  • Ennetada kaja tekkimist.
  • Ruum peab olema korraliku heliisolatsiooniga, et vältida heli sisenemist või väljumist ruumist.

Lahendus

  • Kasutada heliisolatsiooni.
  • Kasutada helineelavat lage või vabalt rippuvaid paneele, mis on erakordsete neelduvusomadustega kõikidel kõnesagedustel, eriti madalsageduslikel helidel.
  • Lisa seinapaneele kattes vähemalt ühe seina.

Akustilised kaalutlused

Kõne selgus, kaja ja heliisolatsioon.

Toote soovitused

Parema tulemuse saavutamiseks soovitame kombineerida omavahel allpool olevaid lahendusi. Palun külastage tabelis toodud vastavat tootelehte, selgitamaks välja, milline on teile sobiv lahendus.

Lae lahendused Rippelemendi lahendused Seina lahendused
Focus Solo Akusto Wall A
Combison   Akusto Wall C