Kontoritöötajad tegelevad sageli projektide ja meeskonnale määratud ülesannetega. Selleks et edu saavutada, peab tiim omavahel teadmisi vahetama ning koosolekuid, arutelusid ja töösessioone pidama. Eelistatult tehakse seda teistest eraldatud ruumis, kuid sageli toimub see poolavatud või täiesti avatud ruumis, ümbritsetuna teistest töötajatest.

Väljakutse 

  • Tagada kõne selgus.
  • Ennetada kaja tekkimist.
  • Ruum peab olema korraliku heliisolatsiooniga, et vältida heli sisenemist või väljumist ruumist.

Lahendus

  • Kasutada helineelduvat lage erakordse neelduvusomadustega kõikidele kõnesagedustele, eriti madalsageduslike helidele ja seina helineeldureid.
  • Kasutada heliisolatsiooni.
  • Lisada helineelavaid vahesirme kui külgnevatel aladel olevaid inimesi võib heli häirida.

Akustilised kaalutlused

Kõne selgus, heli levik ja müratase.

Toote soovitused

Parema tulemuse saavutamiseks soovitame kombineerida omavahel allpool olevaid lahendusi. Palun külastage tabelis toodud vastavat tootelehte, selgitamaks välja, milline on teile sobiv lahendus.

Lae lahendused Seina lahendused
Focus Akusto Wall A
Combison Akusto Wall C