Keskkond, tervis ja turvalisus

Tunneme muret eelkõige keskkonna, tervise ja turvalisuse pärast. Soovime kaitsta töötajate tervist ja tagada töötajate heaolu ning selleks teeme jätkuvaid parandusi oma töökeskkonnas. Keskkonaprobleemid on muutunud üha tähtsamaks ning võtab aina suurema osa meie igapävasest tööst.

EHS põhikiri

Saint-Gobain Grupile on oluline tagada kõikidele töötajatele tervislik ja ohutu töökeskkond.

Seda puudutav jätkusuutlik ennetustöö ja tulemused ei ole vaid seadusest tulenev nõue, vaid on ka oluline eesmärk kogu Grupi ning delegatsioonile.

Turvalisuse tagamine on meie kõigi vastutusel ja tähtis ülesanne juhtkonnale igal alal.

Ecophoni turvalisuspoliitika

Ecophon Grupi kõik töötajad on igapäevaselt aktiivselt pühendunud järgmiste põhimõtete järgimisele:

  • Turvalisus ja edu käivad käsikäes.

  • Ükski töötaja ega ka kolmas osapool ei või olla füüsiliselt ohustatud - seetõttu ei ole üksi ülesanne tähtsam turvalisusest.

  • Sina oled vastutav õnnetuste ja intsidentide ennetamise eest.

  • Heaks eeskujuks on juhtkond ja juhid.

  • Turvalisus puudutab kõiki - ning on Ecophonis olulise tähtsusega.