Käitumise ja tegutsemise üldpõhimõtted

Saint-Gobaini Grupis on välja kujunenud mõningad ühised tõekspidamised, mida täidetakse nii juhtkonna kui ka töötajate poolt ning mis on juhtinud Grupi tegevust mitmete aastate jooksul.

Käitumise põhimõtted

Saint-Gobaini Grupi juhtkonna ja töötajate poolt ühiselt jagatud põhiväärtused on:

  • tööalane pühendumus;
  • vastastikune lugupidamine;
  • ausus;
  • lojaalsus;
  • solidaarsus.

Tegutsemise põhimõtted

Saint-Gobaini Grupp soovib kehtestada ühtseid tegutsemise põhimõtted, mis reguleerivad nii juhtkonda kui ka töötajaid tööülesannete täitmisel, sõltumata asukohariigist. Tegutsemise põhimõtted(1) aitavd meil saavutada vastustustundlikku ja jätkusuutlikku kasvu, mis on kooskõlas kontserni pikaajalise strateegiaga.

  • Seadusekuulekus;
  • hoolime keskkonnast;
  • töötajate tervis ja turvalisus;
  • töötajate õigused.

Kõik Saint-Gobaini Grupi töötajad (sõltumata ametikohast) on individuaalselt vastutavad käitumise ja tegutsemise põhimõtete järgimise eest. Täna soovime kontsernis saada põhimõtetele kirjalikku kinnitust, et inimesed oleksid põhimõtetest paremini informeeritud ning et kindustada nende rakendamist kogu kontsernis üle maailma.

Loe lisa Saint-Gobaini väärtustest: www.saint-gobain.com  

 


(1) Põhimõtted on mõledud kajastama OECD poolt rahvusvahelistete ettevõtetele mõledud suuniseid (vastuvõetud 2000. aasta juunis).