Tehnilised tingimused

Toote omadused peavad vastama ehitusstandarditele, regulatsioonidele ja erinõuetele, mis arvestavad nii käesoleval hetkel kui ka tulevikus ruumis läbiviidavate tegevustega.

Avatavus

Ecophon pakub täielikult avatavaid laesüsteeme, ka peidetud liistusüsteemi puhul.

CE-märgis

Ecophoni laesüsteemid on CE-märgisega vastavalt Euroopa harmoneeritud standardile EN13964:2014.

Hallitus- ja bakterikindlus

Ecophoni tooteid on testitud, et välistada nende sobivus hallitusseente ja bakterite paljunemiseks.

Löögikindlus

Ecophoni toodete löögikindlust testitakse vastavalt standardile EN 13964:2014 (laetooted) ja DIN 18032-3 (seinapaneelid).

Kemikaalitaluvus

Mõned konkreetsed Ecophoni tooted on loodud taluma levinud puhastus- ja desinfitseerimisvahendeid.

Korrosioon

Kõik Ecophoni liistusüsteemid vastavad põhinõuetele, mis puudutavad korrosiooni, ning konkreetsed tooted vastavad veelgi rangematele nõuetele.

Mehaanilised omadused

Mehaanilised omadused nagu kandevõime ja üldjuhendid Ecophoni liistudele ja lagedele.

Niiskuskindlus

Lagede tootjad peavad tagama laeplaatide piisava tugevuse, et need suudaksid toetada iseenda raskust pärast paigaldamist ning võimalikku täiendavat punkt-/lineaarset/jaotuvat koormust.

Õhu läbilaskvus

Mõnedes piirkondades, näiteks puhastes ruumides, peab siseõhu rõhk olema kontrolli all.

Pinna vastupidavus

Pinna vastupidavuse tagamiseks pärast korduvat puhastamist on mõnda spetsiifilist Ecophoni toodet hinnatud vastavalt standardile ISO 11998: 2006.

Puhas ruum

Mõned Ecophoni tooted on klassifitseeritud vastavalt standardile ISO 14644-1:2015, et tagada nende vastavus puhta ruumi nõuetele.

Puhastatavus

Ecophoni süsteemide puhastusmeetodid ja mida tuleks arvestada tarbetu määrdumise vältimiseks.

Täiustatud puhastatavus

Täiustatud puhastus-, desinfitseerimis- ja küürimismeetodid laepaneelidele nõudlikus keskkonnas.

Siseõhu kvaliteet

Ecophoni toodete LOÜ sisaldust testitakse välislaborites vastavalt Euroopa määrustele.

Soojusmugavus

Akustika ja kaasaegsete jahutustehnoloogiate, näiteks TABS -i ja kergete jahutussüsteemide, koostoime.

Tuleohutus

Tuleohutusnõuded ripplagedele, tuleohutuse planeerimine, -katsetamine ning toodete klassifitseerimine.

Valgustus

Siit leiate teavet Ecophoni kohandatud valgustustoodete valgustusomaduste kohta.

Visuaalne ilme

Visuaalne ilme ja valgus mõjutavad oluliselt ruumi üldilmet ja -hubasust.

Ökoloogiline jalajälg

Ecophoni toodete elutsükli analüüse viiakse läbi vastavalt ISO 14040 standardile ja need annavad läbipaistva ülevaate meie keskkonnamõjust.