Tehnilised tingimused

Toote omadused peavad vastama ehitusstandarditele, regulatsioonidele ja erinõuetele, mis arvestavad nii käesoleval hetkel kui ka tulevikus ruumis läbiviidavate tegevustega.

Visuaalne ilme

Visuaalne ilme ja valgus mõjutavad oluliselt ruumi üldilmet ja -hubasust.

Soojusmugavus

Akustika ja kaasaegsete jahutustehnoloogiate, näiteks TABS -i ja kergete jahutussüsteemide, koostoime.

Pinna vastupidavus

Pinna vastupidavuse tagamiseks pärast korduvat puhastamist on mõnda spetsiifilist Ecophoni toodet hinnatud vastavalt standardile ISO 11998: 2006.

Hallitus- ja bakterikindlus

Ecophoni tooteid on testitud, et välistada nende sobivus hallitusseente ja bakterite paljunemiseks.

Mehaanilised omadused

Mehaanilised omadused nagu kandevõime ja üldjuhendid Ecophoni liistudele ja lagedele.

Valgustus

Siit leiate teavet Ecophoni kohandatud valgustustoodete valgustusomaduste kohta.

Siseõhu kvaliteet

Ecophoni toodete LOÜ sisaldust testitakse välislaborites vastavalt Euroopa määrustele.

Löögikindlus

Ecophoni toodete löögikindlust testitakse vastavalt standardile EN 13964:2014 (laetooted) ja DIN 18032-3 (seinapaneelid).

Niiskuskindlus

Lagede tootjad peavad tagama laeplaatide piisava tugevuse, et need suudaksid toetada iseenda raskust pärast paigaldamist ning võimalikku täiendavat punkt-/lineaarset/jaotuvat koormust.

Tuleohutus

Tuleohutusnõuded ripplagedele, tuleohutuse planeerimine, -katsetamine ning toodete klassifitseerimine.

Ökoloogiline jalajälg

Ecophoni toodete elutsükli analüüse viiakse läbi vastavalt ISO 14040 standardile ja need annavad läbipaistva ülevaate meie keskkonnamõjust.

Korrosioon

Kõik Ecophoni liistusüsteemid vastavad põhinõuetele, mis puudutavad korrosiooni, ning konkreetsed tooted vastavad veelgi rangematele nõuetele.

Puhastatavus

Ecophoni süsteemide puhastusmeetodid ja mida tuleks arvestada tarbetu määrdumise vältimiseks.

Puhas ruum

Mõned Ecophoni tooted on klassifitseeritud vastavalt standardile ISO 14644-1:2015, et tagada nende vastavus puhta ruumi nõuetele.

Kemikaalitaluvus

Mõned konkreetsed Ecophoni tooted on loodud taluma levinud puhastus- ja desinfitseerimisvahendeid.

CE-märgis

Ecophoni laesüsteemid on CE-märgisega vastavalt Euroopa harmoneeritud standardile EN13964:2014.

Õhu läbilaskvus

Mõnedes piirkondades, näiteks puhastes ruumides, peab siseõhu rõhk olema kontrolli all.

Täiustatud puhastatavus

Täiustatud puhastus-, desinfitseerimis- ja küürimismeetodid laepaneelidele nõudlikus keskkonnas.

Avatavus

Ecophon pakub täielikult avatavaid laesüsteeme, ka peidetud liistusüsteemi puhul.