Puhas ruum

Mõned Ecophoni tooted on klassifitseeritud vastavalt standardile ISO 14644-1:2015 (Õhu puhtuse klassifikatsioon osakeste kontsentratsiooni alusel).

Selle eesmärk on tagada nende vastavus puhta ruumi nõuetele õhu kaudu levivate osakeste arvu osas (suurusevahemik 0,1 µm kuni 5 µm), mida väljendatakse kontsentratsioonina õhukoguses.

ISO klass Osakeste suurus
  > 0.1 μm > 0.2 μm > 0.3 μm > 0.5 μm > 1 μm > 5 μm
ISO Klass 1 10 2        
ISO Klass 2 100  24  10 4    
ISO Klass 3 1000  237  102  35  8  
ISO Klass 4 10000  2370  1020 352  83   
ISO Klass 5 100000  23700  10200  3520  832  29
ISO Klass 6 1000000  237000 102000  35200  8320  293 
ISO Klass 7       352000 83200  2930 
ISO Klass 8       3520000 832000  29300 
ISO Klass 9       35200000 8320000  293000 

Mõned Ecophoni tooted on lisaks testitud, et tagada nende vastavus standardile NF S 90-351 (Tervishoiuasutused — Kontrollitud keskkonnaga alad — Õhu kaudu leviva saaste kontrollinõuded). 

See standard määratleb mitu riskitsooni, kus tsoonil 4 on kõrgeimad nõuded. Toote klassifitseerimiseks sobivana kasutamiseks konkreetses riskitsoonis tuleb seda testida osakeste heite osas vastavalt standardile ISO 14644-1, mis puudutab osakeste kõrvaldamise kineetikat ja õhu mikrobioloogia kontrolli.

Riskitsoonide määratlus vastavalt standardile NF S 90-351

Riskiklass Osakeste puhtuse klass Osakeste kineetiline kõrvaldamine Mikrobioloogilise puhtuse klass
4 ISO 5 CP(0,5)5 M1
3

ISO 7

CP(0,5)10 M10
2 ISO 8 CP(0,5)20 M100

 

Osakeste kõrvaldamise kineetika (konkreetsed klassid)

Osakeste kõrvaldamise kineetika klassid 0,5 μm 90% kõrvaldamiseks vajalik aeg (min)
CP(0.5)20 ≤ 20
CP(0.5)10 ≤ 10
CP(0.5)5 ≤ 5

Osakeste kõrvaldamise kineetika tasemel 0,5 mm määratakse ajaga, mis on vajalik osakeste algse arvu vähendamiseks 90% võrra.

 

Õhu mikrobioloogia kontroll

Mikrobioloogilise puhtuse klass Elujõuliste osakeste maksimaalne kontsentratsioon õhu kuupmeetris (UFC/m3)
M1 ≤1
M10 10
M100 100

Materjal saastatakse ning pärast inkubeerimist võetakse õhu- ja pinnaproovid, et kontrollida, kas materjal võimaldab mikroobide kasvu. 

Ecophoni tooteid on testitud järgmiste liikide osas:

  • Staphylococcus aureus MRSA
  • Escherichia coli
  • Candida albicans
  • Aspergillus brasiliensis

Lugege alati toote tehniliste andmete lehte, et veenduda selle vastavuses konkreetsetele puhta ruumi nõuetele.