Puhastatavus

Functional demands icon
  • Puhastatavus mõjutab lahenduse tööiga ja majanduslikku säästu.

  • Koostage võimalikult vähese määrdumise ja regulaarse puhastamise plaan

  • Eri laesüsteemid taluvad eri puhastusmeetodeid

Ecophoni süsteemide projekteerimine ja hooldus

Väga tähtis on valida kõige otstarbekam süsteem (võttes ühtlasi arvesse ka korrosiooniklassi). Uurige keskkonda sellest vaatevinklist, millist määrdumist seal esineb ning milliseid puhastusmeetodeid (sh puhastamise sagedus) ja -vahendeid (sh ainete kontsentratsioon) seal kasutatakse. Kui puhastusvahendi suhtes esineb kahtlusi, on alati mõttekas katsetada kemikaali esmalt üksikplaadil, enne kui kasutada seda tervel pinnal.

Sageli on lae määrdumise põhjustajaks ventilatsioon. Üks sellise määrdumise minimeerimise viise on regulaarne ventilatsioonisüsteemi hooldus. Üldiselt tekitab väljasurveventilatsioon (madalal paiknev õhu aeglase juurdevooluga ventilatsioonisüsteem) vähem mustust kui seguneva õhuvooluga ventilatsioon (laest tuleva õhu juurdevooluga. Teine viis, kuidas lagi puhas hoida, on vältida ruumi siserõhu ja laepealse tühja ruumi rõhu erinevusi. Sellist rõhuerinevust aitavad vältida avatud võred, perforeeritud katteprofiilid, avatud valgustipaigaldised jms. Kui rõhud on erinevad, toimib lagi justkui filter ning võib mustaks saada. On tähtis, et lage oleks võimalik puhastada kogu selle tööea vältel. See kehtib eriti laeplaatide kohta, mis määrduvad ventilatsioonisüsteemi detailide ümber või juhul, kui tehakse laepealse tühja ruumi paigaldiste hooldustöid. Määrimise vältimiseks tasuks kasutada paneelide käsitsemisel alati puhtaid puuvillaseid kindaid. Samal põhjusel tuleks lagi paigaldada ehitustööde käigus võimalikult viimases staadiumis. Kui kogu lagi või mõni selle osa kipub eriliselt määrduma, on tähtis seda regulaarselt puhastada. Kui mustusel ei lasta pika perioodi vältel koguneda, ei ole puhastamine kuigi suur vaev. Puhastamist hõlbustab ka klambrite kasutamine laeplaatide tagaküljel.

Ecophoni süsteemide hindamine

Ecophoni süsteeme on põhjalikult katsetanud ja hinnanud nii ettevõte ise kui ka kolmandatest pooltest instituudid. Kasutatavate seadmete ja standardite näiteks on Gardneri katseseadmed (nagu kirjeldatud standardis EN ISO 11998). Puhastusmeetodid ja puhastamise sagedus põhinevad meie teadmistel sellest, kuidas süsteeme eri rakendustes hooldatakse ja puhastatakse, ning meie koostööl juhtivate rahvusvaheliste puhastusvahendi- ja puhastusseadmetarnijatega. Sellega arvestatakse ka uute toodete väljatöötamisel, et olla suuteline pakkuma võimalikult kuluefektiivseid süsteeme.

Laesüsteemi oodatav tööiga on ligikaudu 20 aastat ning süsteemidega tehtud katsetustes on silmas peetud vähemalt sama pikka aega. Seepärast ei muutu süsteemide kohta väljalubatud omadused (nagu tuleohutus ja akustika) kuigivõrd ka pärast 20-aastast kasutust. Samas võivad ainukordsed asjaolud mõjutada süsteeme ka ettearvamatul viisil.

Kuivpuhastus

Tolm eemaldatakse kuiva pehme (mikrokiust) lapi, pehme harja või muu sarnase vahendiga.

Tolmuimejat võib kasutada vaid väikesel imemisvõimsusel ja pehme hariotsikuga, näiteks tekstiilide, kardinate jms puhul.


Märgpühkimine

Märgpühkimine tehakse pehme käsna või (mikrokiust) lapiga, mis on niisutatud veega või sama liiki ja sama kontsentratsiooniga pesuvahendi lahusega, mida soovitatakse kasutada värvitud sisepinnal. Pind pühitakse puhtaks mõõduka survega ringjate liigutustega.


Märgpuhastus (nõrk surve)
Märgpuhastus on kolmeastmeline toiming. Manustage pinnale puhastusvahtu või -geeli, et mustus sellega lahustada. Loputage pinda veega ja pühkige see puhta ja hästi välja väänatud (mikrokiust) lapi või käsnaga kuivaks, nii et loputusvette sattunud mustus ei jätaks kuivades pinnale plekke. Mõni puhastusaine on üsnagi söövitav: valige vastavalt puhastusainele sobiva korrosiooniklassiga süsteem.


Kõrgsurvepesu

Kõrgsurvepesu korral kasutatakse üksnes eri temperatuuri ja survega vett.

Soovitatav töösurve on 2-4 MPa (20-40 bar). Võib kasutada ka kuni 8 MPa töösurvet, tingimusel et pritsimisnurk on vähemalt 30° ning pritsimisotsiku ja pinna vaheline kaugus on vähemalt 300 mm. Loputamine on kõige tõhusam siis, kui otsikut hoitakse pinna suhtes umbes 45°nurga all.


Desinfitseerimine

Desinfitseerimine on meetod mikroorganismide tapmiseks tuntud liiki kemikaalidega, nagu etanool, isopropanool või naatriumhüpokloriit. Manustage desinfitseerimisvahendit pinnale pritsides või kasutades sellega niisutatud (mikrokiust) lappi.


Aurpuhastus

Aurpuhastusel kasutatakse plekkide lahustamiseks ja mikroorganismide tapmiseks üksnes auru. Auru saab tekitada eri rõhkude all ning sellest olenevalt on auru veesisaldus suurem või väiksem. Auru võib manustada läbi mikrokiust lapi või pehme kummikaabitsaga kaetud otsiku. Puhastamiseks tehke mõõduka survega ringjaid liigutusi.