Korrosioon

Icon for corrosionKorrosioonitaset keskkonnas, kus paiknevad ehitusstruktuurid, reguleerib standard ISO 12944-2.


Kõik Ecophoni liistusüsteemid vastavad baastaseme nõuetele (C1). Spetsiaalsed tooted vastavad standardi kõrgematele nõuetele (C3 ja/või C4):

  • C1: kuiv ja õhutatud keskkond
  • C3: niiske keskkond madala saastetasemega
  • C4: märg keskkond kõrge saastetasemega

Ühendatavate elementide klassifitseerimine vastavalt standardile ISO 12944-2 on läbi viidud pärast testide teostamist vastavalt NORDTEST meetodile NT MAT 003, millel on rangemad testimisnõuded kui standardi ISO 12944-2 nõuded.

Lisaks sellele on Ecophoni liistusüsteemid klassifitseeritud vastavalt standardile EN 13964:2014 (Tabel 9), et tagada nende ühilduvus standardiga määratud erinevate mõjuklassidega. Vastava teabe leiate Connect toodete Toimivusdeklaratsioonidest.

Lugege alati toote tehniliste andmete lehte, et veenduda selle vastavuses nõutavale korrosiooniklassile.

Veenduge alati, et laesüsteemi korrosiooniklass on soovitud laesüsteemi puhastusmeetodi ja puhastusvahendite jaoks sobiv.