Ökoloogiline jalajälg

Environmental footprint icon

Toote keskkonnamõjust läbipaistva ja teadusliku ülevaate saamiseks võib läbi viia LCA (olelustsükli hindamise). LCA võtab arvesse toote eluea igat etappi, alates toormaterjalide hankimisest ja tootmisest kuni eluea lõpuni.

Ecophoni toodete elutsükli analüüse viiakse läbi vastavalt ISO 14040 standardile ja need annavad läbipaistva ülevaate meie keskkonnamõjust.

EPD (Toote keskkonnadeklaratsioon)

Toote elutsükli analüüside tulemusi võib töödelda ja esitada standardsel viisil dokumentides, mida nimetatakse toote keskkonnadeklaratsioonideks (EPD).

EPD on III tüübi keskkonnadeklaratsioon, mis tähendab, et selle peab alati läbi vaatama ja kinnitama kolmas osapool. Ecophoni EPD-d koostatakse kooskõlas standarditega ISO 14025 ja EN 15804. Kolmanda osapoole kontrolli teostab Rootsi keskkonnainstituut IVL.

Toote keskonnadeklaratsioonid (EPDd)