Ruumis puhkenud tulekahju kirjeldus

Ruumis puhkenud tulekahju jaotub mitmesse eri faasi.

Algfaas

Algfaas ehk tulekahju puhkemine oleneb süüteallika suurusest ning sellest otse mõjutatud materjalide ja esemete omadustest.

Kasvufaas

Functional demands, Fire safety, Growth phase of the fire

Kasvufaasis tulekahju suureneb ning ka teised esemed ümber tule algallika süttivad põlema. Põlema võib süttida isegi tulekoldele lähedal asetsevate seinte, põranda ja lae pinnavooderdis. Koguneb järjest suurem hulk suitsu ja kuumust ning lae alla tekib kuumade suitsugaaside kiht. 

Kasvufaasis on tuli lokaalne. Tulekahju edasiarenemises mängivad olulist rolli pinnavooderdise tuleohutusomadused.

Leegilahvatus 

Functional demands, Fire safety, Flash over stage of fireLeegilahvatus võib toimuda kasvufaasi vältel. See juhtub siis, kui tule intensiivsus on niivõrd suur, et tuli lakkab olemast lokaalne, vaid haarab endasse kogu ruumis leiduva põleva materjali. Eraldub suur kogus soojust ning leegid paiskuvad akna- ja ukseavadest välja.

Üldiselt tekib leegilahvatus siis, kui ruumis tekkinud suitsugaasid saavutavad temperatuuri 500−600 °C. Suitsugaaside kihist tulev soojuskiirgus on selles faasis sedavõrd tugev, et põhjustab kõigi põlevate materjalide süttimise.

Leegilahvatus võib tekkida juba mõni minut pärast algset süttimist. Teisalt saab seda ka edasi lükata või selle hoopis ära hoida. See saab juhtuda ruumis, kus põlevat sisustust on vaid õige vähe ning mille lae, põranda ja seinte pinnavooderdise panus tule arenemisse on vaid tühine.

Pärast leegilahvatust saavutab tuli oma maksimaalse taseme ning areneb lõplikult välja. Tulekahju kestuse ja intensiivsuse määravad nüüd peamiselt õhu juurdevool ning küttematerjali olemasolu, st läheduses leiduva põleva materjali kogus.

Hääbumisfaas

Kui tuli hakkab vaikselt hääbuma, nimetatakse seda hääbumisfaasiks.