Euroklassid

 All olevast tabelist leiad Euroklassid, vastavalt klassifikatsiooni standardile EN 13501-1 Ehitustoodete ja -elementide tuleohutusalane klassifikatsioon - Osa 1 

Klassifikatsioon tuletundlikkuse katsete alusel. 

Euroklassid
A1    
A2-s1,d0 A2-s1,d1 A2-s1,d2
A2-s2,d0 A2-s2,d1 A2-s2,d2
A2-s3,d0 A2-s3,d1 A2-s3,d2
B-s1,d0 B-s1,d1 B-s1,d2
B-s2,d0 B-s2,d1 B-s2,d2
B-s3,d0 B-s3,d1 B-s3,d2
C-s1,d0 C-s1,d1 C-s1,d2
C-s2,d0 C-s2,d1 C-s2,d2
C-s3,d0 C-s3,d1 C-s3,d2
D-s1,d0 D-s1,d1 D-s1,d2
D-s2,d0 D-s2,d1 D-s2,d2
D-s3,d0 D-s3,d1 D-s3,d2
E    
E-d2    
F    

 

All olev joonis kajastab tulekahju protsessi ja tuleohutusklasside vahelist seost.

 

Functional demands, Fire safety

  1. Temperatuur
  2. Leegilahvatus
  3. Algne süttimine
  4. Kasv
  5. Täielikult väljaarenenud
  6. Hääbumine
  7. Aeg
  8. Euroklassid
  9. Tulekindlusklassid