Hoone tuleohutuse planeerimine

Functional demands, Fire safety, Initial stage of fireHoone tuleohutuse plaani peaeesmärk on teha nii, et tulekahju tagajärjed oleksid võimalikult kerged. Eesmärgid:

 • inimvigastuste vältimine
 • tekkiva materiaalse ja majandusliku kahju vähendamine.

Põlevas hoones on suur vigatuste tekkimise oht. Ohutuks evakueerumiseks tulekahju korral, tuleks tähelapnu pöörata:

 • tulekahjuga kaasnevad gaasid;
 • nähtavus;
 • soojuskiirgus;
 • temperatuur.

Näiteks selleks, et inimesed saaksid ohutult evakueeruda, ei tohi temperatuur neis ruumides, mille kaudu inimesed väljapääsu poole liiguvad, ületada ligikaudu 80 °C.

Hoone terviklik kaitsmine tulekahju eest

Hoone terviklik kaitsmine tulekahju eest ja selle konkreetne toimimine on keeruline küsimus, mis koosneb mitmest valdkonnast ning nende omavahelisest suhestumisest: 

 • hoone ise, sealhulgas selle projektlahendus, ehituselemendid, materjalid, sisepaigaldised ja sisustus;
 • tulekahju tuvastamise- ja alarmsüsteemid;
 • evakuatsiooni korraldamine ja harjutamine;
 • tuletõrjemeeskondade päästetööd;
 • tule kustutamine ja kontrolli all hoidmine, osaliselt automaatsete tulekustutussüsteemidega ja/või osaliselt aktiivse tegevusega (nt tuletõrjebrigaadid).

Tavapäraselt käsitletakse neid aspekte ehitusmäärustes ja eri liiki standardites. Ehitusmäärused on kehtestatud igas riigis eraldi ning need on riigiti erinevad. Standardid võivad olla riigisisesed (nt DIN, BS ja ASTM) või rahvusvahelised (EN- ja ISO-standardid).